Plan aansluiting Hubertusviaduct – Hubertustunnel

Plan voor aansluiting Hubertusviaduct op Hubertustunnel, start inspraak over voorlopig ontwerp

De gemeente Den Haag heeft een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Waalsdorperweg tussen de Raamweg en Van Alkemadelaan en de aanpassing van het Hubertusviaduct. De uitvoering van dit plan moet ervoor zorgen dat de wegen aansluiten op de Hubertustunnel. De Hubertustunnel – die op dit moment geboord wordt – gaat in juni 2008 open. De aansluitende wegen moeten dan ook gereed zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan op 15 augustus 2006 vrijgegeven voor inspraak.

Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage van 21 augustus tot en met 21 september 2006 in het informatiecentrum Hubertustunnel, het stadsdeelkantoor Haagse Hout, het stadsdeelkantoor Scheveningen en in het gemeentelijk ContactCentrum. In september organiseert de gemeente ook een inloopavond waar de plannen gepresenteerd worden en bezoekers met vragen terecht kunnen.

Het ontwerp wordt vervolgens, samen met de inspraakreacties voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag