Blankert vanaf 2007 voorzitter Regieraad Bouw II

Den Haag – Minister Wijn van Economische Zaken heeft 2006-08-15, mede namens zijn collega’s
van VROM en V&W, aangekondigd dat dhr. J.C. (Hans) Blankert (voormalig voorzitter
van werkgeversorganisatie VNO-NCW) bereid is om vanaf 1 januari 2007 het voorzitterschap
van de Regieraad Bouw over te nemen van Jan Hovers. De Regieraad is in 2004 door
de bewindslieden ingesteld om het veranderings- en vernieuwingsproces dat nodig
is voor de bouwsector na de bouwenquête een extra impuls te geven. In 2005 is
de Regieraad Bouw het ´Vernieuwingsoffensief Bouw´ gestart. Dit offensief richt
zich op de gehele bouwketen.
Inmiddels zijn met steun van de Regieraad Bouw ook vijf regionale Regieraden
opgericht. De fundamenten voor het veranderings- en vernieuwingsproces in de bouw
zijn gelegd. Maar voor een structurele cultuuromslag die breed in de sector wordt
gedragen, is nog een lange weg te gaan. `Blankert is precies de macher die de
bouw op de huid kan zitten´, aldus Wijn.

In de volgende fase is een grotere betrokkenheid van de spelers uit de sector
nodig, ook in de samenstelling van de Regieraad Bouw. In de huidige Regieraad
zitten vooral deskundigen uit andere sectoren dan de bouw. In de nieuw te vormen
Raad wil Wijn meer praktijkmensen uit de bouwketen zelf opnemen. De Regieraad
Bouw II moet het vernieuwingsproces in de gehele bouwketen verder aanjagen en
de behaalde resultaten borgen. De nieuwe Regieraad zal worden gepresenteerd op
het jaarlijkse congres van de Regieraad Bouw op 14 december 2006.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 – 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken