PKB Mainportontwikkeling Rotterdam naar Kamer

Den Haag – Het door het kabinet vastgestelde derde deel van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (2006), de bijbehorende strategische milieubeoordeling (SMB) en de Passende Beoordeling Landaanwinning zijn op 3 juli 2006 aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de SMB worden de milieueffecten van de PKB PMR op hoofdlijnen in beeld gebracht. De Passende Beoordeling Landaanwinning beschrijft de gevolgen van het deelproject landaanwinning voor een aantal speciale beschermingszones (o.a. Waddenzee). Op de SMB en de Passende Beoordeling Landaanwinning is inspraak mogelijk van 4 juli tot en met 14 augustus 2006.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van PMR: www.mainport-pmr.nl

Ook kunt u de kamerbrief (br.22399 Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kamerstuk 27-06-2006) en de 10 bijlagen inzien op de website van het ministerie van verkeer en waterstaat www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat