Regieraad Bouw verspreidt 15000 informatiepakketten

Gouda – De Regieraad Bouw zet een volgende ambitieuze stap in zijn Vernieuwingsoffensief Bouw door circa 15.000 bedrijven en instellingen daarbij actief te betrekken. Het offensief krijgt hierdoor een stevige impuls die tot in de haarvaten van de bouwsector doordringt. Na eerst een vernieuwingsvisie te hebben ontwikkeld, heeft de Regieraad met koepel- en brancheorganisaties zogeheten Vernieuwingsakkoorden gesloten. Als volgende stap worden nu de bij deze organisaties aangesloten leden individueel opgeroepen zich aan te sluiten bij het Vernieuwingsoffensief.

De komende maanden verspreidt de Regieraad binnen de bouwsector 15.000 brochures met de titel "Kiezen voor vernieuwen". Hierin wordt benadrukt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een wereld te winnen hebben bij de vernieuwing van de bouw. Daarnaast ontvangen de geadresseerden een USB-stick met daarop de sneltest "Het Nieuwe Bouwen". Aan de hand van deze elektronische test kan men snel bepalen hoe vernieuwend de eigen organisatie is en wordt duidelijk op welke terreinen extra inspanningen zinvol zijn. Verder biedt de stick een groot aantal links naar websites met nadere informatie over vernieuwingsinitiatieven in de bouwsector.

Het informatiepakket van de Regieraad is vooral bedoeld als een introductie voor de activiteiten die de koepel- en brancheorganisaties ontplooien in het kader van het overeengekomen Vernieuwingsakkoord. Hierin is vastgelegd hoe zij de vernieuwing in eigen kring zullen bevorderen. Dit project wordt dan ook in nauwe samenwerking met deze organisaties uitgevoerd.

Als eersten hebben de leden van ONRI, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, de brochure en sneltest ontvangen. Ook de leden van onder meer VNG, UNETO-VNI en Bouwend Nederland krijgen de komende tijd zo’n informatiepakket in hun brievenbus.

Overigens heeft de Regieraad Bouw bewust gekozen voor iin en dezelfde brochure voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hiermee wordt een duidelijk signaal afgegeven, dat het vernieuwingsproces alleen kans van slagen heeft als dat van beide kanten gelijktijdig in gang wordt gezet. Daarbij gaat het om het professionaliseren van de organisatie, het transparant maken van de processen, samenwerken en kennis delen, denken in levensduurkosten en het centraal stellen van de wensen van de eindgebruikers van bouwwerken. De winst die beide partijen daarmee kunnen behalen bestaat uit ruimte voor innovatieve oplossingen, een effectiever bouwproces, kwalitatief betere bouwwerken, een constructieve samenwerking en bovenal tevreden klanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw