VNO-NCW: Nieuwe fijn-stofnormen problematisch

Den Haag – De ondernemingsorganisatie VNO-NCW is fel tegen het 21 juni 2006 aangenomen voorstel van de milieucommissie van het Europees Parlement om de luchtkwaliteitdoelen, "fijn stof", verder aan te scherpen. "Het Kabinet moet zich blijven verzetten tegen niet-haalbare luchtkwaliteitdoelen", zegt VNO-NCW. "Nederland moet haar nek niet in deze strop leggen. De bestaande normen voor fijn stof zorgen al voor genoeg problemen."

Voor de Nederlandse situatie zal het zeer moeilijk zijn ook de nieuwe doelen te halen. VNO-NCW vindt dat het EP uit moet gaan van realistische normen, met het uitzicht dat ze gehaald kunnen worden. VNO-NCW is wél te spreken over de aangenomen voorstellen om de Europese regelgeving over luchtkwaliteit flexibeler te maken. De milieucommissie van het EP stelt voor om lidstaten meer tijd te gunnen, met streefwaardes te gaan werken en een relatie te leggen met het Europees bronbeleid. Dat laatste houdt onder andere in dat als de Commissie niet zorgt dat het Europese wagenpark schoner wordt, een lidstaat niet gehouden kan worden aan strenge luchtkwaliteitdoelen.

23 juni 2006 debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van het milieucommissie van het Europese Parlement. VNO-NCW vindt dat Kamerleden geen hogere luchtkwaliteitdoelen moeten accepteren. Wel heeft Nederland op korte termijn baat bij meer flexibiliteit in de regelgeving. Door de bestaande Europese regelgeving blokkeert de Raad van State individuele projecten omdat zij niet voldoen aan de norm. Dit moet snel veranderen.

VNO-NCW is voorstander van een Europees pakket aan maatregelen om verkeer en vervoer schoner te maken. "Daar ligt momenteel een belangrijk deel van de oplossing. Als de commissie hierin niet slaagt, kan ze lidstaten geen hoge luchtkwaliteitseisen opleggen", aldus VNO-NCW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW