Milieudefensie: Overheid bouwt met fout hout

Amsterdam – Bij de meerderheid van overheidsbouwprojecten wordt dubieus hout gebruikt. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Milieudefensie. In slechts 8 van de 40 onderzochte projecten is uitsluitend het duurzame FSC-hout gebruikt. In 32 projecten is dubieus hout aangetroffen. Milieudefensie onderzocht onder meer de verbouwing van ministeries, de HSL, de restauratie van Carré en de Haagsche tramtunnel. Milieudefensie vindt dat de overheid alleen FSC-hout moet gebruiken.

Uit het onderzoek van Milieudefensie blijkt ook dat de overheid geen idee heeft welke soorten hout ze gebruikt. Er is geen enkele controle op de inkoop en de overheid vraagt niet altijd om FSC-hout. Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu: ‘Wij zijn geschokt. Alle bezorgde uitspraken van de overheid over behoud van bossen en biodiversiteit blijken een wassen neus.’ Al in 1995 moest al het hout op de Nederlandse markt duurzaam zijn. Elf jaar later blijkt dat de overheid zelfs in haar eigen projecten hout van dubieuze afkomst gebruikt.

Milieudefensie wil dat de overheid alleen nog FSC-hout gebruikt. Daar is goed beleid voor nodig dat ook voorziet in handhaving en controle. ‘Nu is de overheid medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van oerbos en de schending van rechten van de lokale bevolking die van de bossen afhankelijk is,’ aldus van Schaik.

In het onderzoek stuitte Milieudefensie op okoumehout, dat is verwerkt in het ministerie van Sociale Zaken. Deze boomsoort wordt op destructieve wijze uit de bossen van Gabon geroofd. Zeventig procent van het hout uit Gabon is illegaal gekapt. In de HSL werd hout aangetroffen van Kameroenese bedrijven die illegaal kappen. En in het Paleiskwartier te Den Bosch werd merbauhout aangetroffen. Dit hout is meestal afkomstig van illegale kap. De oerbossen in Papua Nieuw Guinea dreigen hierdoor te verdwijnen.

In bijna elke provincie zijn bouwprojecten onderzocht om boven water te krijgen welke houtsoort is gebruikt en of het FSC-hout betreft. Deze informatie is bij de opdrachtgevers zelf opgevraagd. Naast bouwprojecten van de rijksoverheid zijn ook projecten onderzocht van gemeenten, provincies en waterschappen.

De Nederlandse overheid is grootverbruiker van hout. FSC is het enige keurmerk dat garandeert dat de bossen onder goede milieu en sociale omstandigheden worden beheerd. De helft van de EU-import bestaat uit illegaal hout en is afkomstig uit het Amazone gebied, Rusland, Centraal Afrika en Indonesië.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie