Bouwend Nederland: Kabinet scoort krappe voldoende

Gouda – Voor de prestaties van het afgelopen jaar krijgt het kabinet van Bouwend Nederland een krappe voldoende. Weliswaar is er op beleidsmatig vlak veel vooruitgang geboekt, maar in de uitvoering heeft men steken laten vallen. In het laatste jaar Balkende II komt het er nu op aan om het geformuleerde beleid in concrete actie om te zetten.

Hiermee reageert Bouwend Nederland op de stukken die de regering heeft ingediend ten behoeve het jaarverslag over 2005. Traditiegetrouw wordt dat gedaan op de derde woensdag van mei, door sommigen ook wel getypeerd als ´woensdag gehaktdag´. De stukken dienen als basis voor een later dit jaar te voeren verantwoordingsdebat tussen premier Balkenende en de diverse kamerfracties.

Vooruitlopend hierop bracht Bouwend Nederland de prestaties van het afgelopen jaar in kaart op de beleidsterreinen Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat. Het oordeel blijkt gematigd positief. Positief is dat veel aangekondigd beleid in de loop van 2005 ook daadwerkelijk tot stand is gebracht. Negatief is dat het niet altijd op de manier gebeurde zoals de bouw dat het liefst zou hebben gezien. Bovendien ligt de uitvoering van het beleid achter op schema.

Zo moet worden geconstateerd dat er het afgelopen jaar opnieuw ernstige vertragingen zijn opgetreden in de planning van infrastructurele werken. Belangrijkste oorzaak lijken de problemen rond luchtkwaliteit. Ook over de gang van zaken rond de nieuwe Aanbestedingswet, het actieplan Bedrijventerreinen en de visie op de woningmarkt is Bouwend Nederland kritisch.

Positief is Bouwend Nederland over de publiekprivate samenwerking in de infrasector, de nota mobiliteit en de aanpak van de woningbouwproductie.

In Bouwend Nederland Podium nummer 10 leest u meer over het oordeel over je het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Podium 10 verschijnt donderdag 18 mei 2006. Het blad is ook te raadplegen op de site van Bouwend Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)