Gemeenten monitoren bouwactiviteiten mbv satelliet

Amersfoort – Ruim dertig gemeenten in Nederland maken sinds 2003 gebruik van satellietfoto’s voor diverse taken. Die lopen uiteen van het actualiseren van de Grootschalige Basiskaart Nederland tot aan het monitoren van veranderingen in het landschap (bijv. het dempen van sloten, nieuwbouw etc).

Gemeenten krijgen met de satellietgegevens een transparant overzicht van bouwactiviteiten op hun grondgebied. Dit is belangrijk voor de aard en omvang van de onroerend zaak belasting. Voor burgers biedt de nieuwe technologie de nodige voordelen: gemeenten kunnen nog effectiever en efficiënter functioneren, wat uiteindelijk resulteert in een lagere lastendruk. Ook blijft de informatievoorziening aan de burger (denk bijvoorbeeld aan vergunningen en milieuvoorschriften) bijzonder actueel en betrouwbaar.

Een satelliet vindt in een bepaalde tijdsperiode 50% meer mutaties dan een medewerker van een gemeente. Het kan soms vele jaren duren vooraleer een gemeente de opgetreden mutaties signaleert en verwerkt in haar database. Daardoor kan ze veel inkomsten mislopen.

NEO past in Nederland satelliet en vliegtuigopnamen toe in het beheer van infrastructuur, landbouw en milieu. NEO (11 medewerkers) en Geocensus (40 medewerkers) leveren de opnamen en de software aan o.a. lokale overheden om de opnamen mee te bewerken maar vooral de kennis om dat efficiënt te doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEO