Evaluatie Richtlijn Bouwproducten

Bodegraven – De Europese Commissie heeft PRC divisie Bouwcentrum opdracht gegeven om de Construction Products Directive (CPD), oftewel de Richtlijn Bouwproducten, te evalueren. De richtlijn verplicht producenten van bouwproducten om hun producten van een CE-merk te voorzien.

De CE-markering geeft aan dat het betreffende product volgens bepaalde Europese specificaties is getest en aan alle wettelijke regels voldoet. Het doel ervan is het verwijderen van handelsbelemmeringen binnen Europa en het verminderen van de kosten voor productcertificatie. Zo dalen de kosten voor het introduceren van nieuwe producten op de Europese markten. De richtlijn is reeds in 1989 in werking getreden, en de vereiste set van geharmoniseerde technische specificaties wordt nu voltooid. Veel bouwproducten hebben nu een CE-markering en voor de meeste andere zal het de komende jaren verplicht worden.

De werkzaamheden van PRC bestaan uit het nagaan van de effecten die de richtlijn heeft op de handelsstromen van bouwproducten binnen de interne Europese markt en op de concurrentiepositie van producenten en leveranciers binnen de bouwsector. Daarbij wordt gebruik gemaakt van interviews en vragenlijsten. De studie zal een aantal conclusies en aanbevelingen opleveren voor de herziening van de richtlijn.

ALS U EEN PRODUCENT VAN BOUWPRODUCTEN BENT, EN U WILT MEER WETEN OVER ONZE STUDIE, OF ALS U ONS WILT HELPEN MET HET INVULLEN VAN EEN VRAGENLIJST, AARZEL DAN NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET: info@prc.nl

U kunt de vragenlijst downloaden via: www.prc.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV