Planstudie Zwakke Schakels Waterduinen Zeeland

Heerenveen – De kustverdediging tussen Breskens en Groede voldoet niet meer aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Daarnaast is de kuststrook een bijzonder aandachtsgebied om een kwaliteitsslag te maken in de ruimtelijke kwaliteit.

Het projectbureau Zwakke Schakels van de provincie Zeeland heeft Oranjewoud gevraagd om de unieke planstudie ‘Zwakke Schakel Waterdunen’ uit te voeren.

De planstudie moet de kustverdediging op het vereiste veiligheidsniveau brengen. Daarnaast wil het Zeeuws Landschap in het projectgebied Waterdunen een natuurkern van 65 tot 150 hectare ontwikkelen. Uiteindelijk moet er een veilig en grootschalig recreatie- en natuurgebied langs de kust ontstaan. Projectleider Geert Roovers: "Een spankelend project, zowel wat betreft de inhoud als de invulling van het proces, waar gebiedsontwikkeling en veiligheid, samenkomen in één MER!"

Creatieve aanpak
Het project Waterdunen is aangewezen als voorbeeldproject voor ontwikkelingsplanologie waarbij een creatieve en innovatieve werkwijze is gewenst. Het gebied moet voor bewoners en belanghebbenden een inspirerende functie krijgen. "We gaan aan de slag in werkateliers waarin de diverse belanghebbenden al in vroeg stadium deelnemen", aldus projectleider Geert Roovers.

Van de vijf aanbiedingen stak de kwaliteit en de creativiteit van de aanbieding van Oranjewoud er bovenuit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.