Nieuwe cijfers fijn stof geen reden tot juichen

Gouda – De berichten dat de concentratie fijn stof in ons land lager is dan gedacht, zijn voor Bouwend Nederland geen reden om de vlag uit te hangen. Voor de toekomst bieden de gunstiger cijfers wellicht soelaas, maar voor dit moment verandert het niets aan de situatie waarbij tientallen bouwprojecten geen doorgang kunnen vinden.

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) stelt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de huidige fijn stofconcentratie in Nederland 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen. Dit is een gunstige ontwikkeling in het streven om in 2010 de Europese normen te halen.

De bevindingen van het MNP passen in het beeld van de laatste jaren, dat laat zien dat de lucht steeds minder fijn stof bevat. De Europese norm wordt in steden en langs snelwegen echter nog steeds overschreden. Ook in de toekomst zullen er, met name in de Randstad en rond wegen, problemen zijn voor bouwprojecten.

Volgens Bouwend Nederland mogen de nieuwe cijfers er niet toe leiden dat bij de politiek de indruk ontstaat dat alle problemen van de baan zijn. Feit blijft dat de bouw, en daarmee de economie, grote schade ondervinden. Bronmaatregelen blijven onverminderd van belang, maar zullen er hoe dan ook pas op termijn voor zorgen dat de normen gehaald worden. Ondertussen worden er nog dagelijks projecten vertraagd of helemaal opgeschort.

De Nederlandse economie en de bouw in het bijzonder, zijn er de dupe van dat te weinig en te laat maatregelen zijn genomen om de Europese normen te halen. Het bericht van het MNP geeft aan dat er sterke aanwijzingen zijn dat economie en bouwsector in de toekomst iets minder de dupe zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)