Startsein volgende stap bouwfase Rotterdam Centraal

Rotterdam – Op donderdag 2 maart 2006 heeft Stefan Hulman, wethouder Kunstzaken en Vervoer, het startsein gegeven voor de volgende stap in het bouwproces van Rotterdam Centraal. De wethouder heeft het laatste stuk wapeningsstaal geplaatst voor de betonplaat, waaronder het nieuwe metrostation CS gebouwd gaat worden. Tijdens deze symbolische handeling maakte hij bekend dat de onderhandelingen met het Rijk voor het nieuwe stationsgebouw en de inrichting van de stationsomgeving zijn afgerond.

Koele techniek
De betonplaat wordt gemaakt van 1130 m3 beton, waarin een half miljoen kilo wapeningsstaal is verwerkt. De wethouder heeft het laatste stuk wapeningsstaal op zijn plek gebracht. De wapening is een essentieel onderdeel van de gewapende betonplaat die medio maart 2006 gestort wordt. Onder deze betonplaat wordt het toekomstige metrostation CS gebouwd en komen de vrieskelders. De vrieskelders zijn de bedieningsruimtes voor de te maken vrieswand. De vrieswand zorgt ervoor dat de gehele bouwput van het nieuwe metrostation afgesloten blijft voor grondwater. De grond wordt hiervoor tot een diepte van 38 meter bevroren tot maar liefst 200 graden onder nul. Kortom: een bijzonder staaltje koele techniek in uitvoering.

Ondergronds en bovengronds bouwen
De bouw voor het nieuwe Rotterdam Centraal vindt ook in het voorjaar 2006 ondergronds en bovengronds min of meer tegelijkertijd plaats. De daadwerkelijke bouw van het nieuwe ondergrondse metrostation CS en de bouw van de dubbele autotunnel onder het Weena gaan van start. Bovengronds vinden de verdere voorbereidingen voor de bouw van de terminal van het nieuwe Rotterdam Centraal plaats. Sommige werkzaamheden zijn al bijna afgerond. Zo rijden de trams vanaf april 2006 hun nieuwe route over het Stationsplein langs het gebouw Delftse Poort (Nationale-Nederlanden). De bouwwerkzaamheden zullen tot eind 2009 voortduren. Dan is het nieuwe Rotterdam Centraal gereed.

De onderhandelingen met het Rijk
De afronding van de onderhandelingen met het Rijk is een belangrijke stap in de ontwikkeling voor het nieuwe Rotterdam Centraal; de bouw van het nieuwe stationsgebouw en de ontwikkeling van het stationsgebied. Stefan Hulman: “Er is overeenstemming over de financiën, het stedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp van de terminal. De afspraken worden op dit moment in de juridische vorm van een uitvoeringsovereenkomst gegoten. Deze overeenkomst zal op 3 april 2006 getekend worden door de ministers van VROM en V&W en het college.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Randstadrail, fase 1