Rotterdam onderzoekt mogelijkheden tunnels

Rotterdam – Het Rotterdamse College gaat verder met de verkenning van verschillende tunnelprojecten in Rotterdam. Het gaat hierbij om de ondertunneling van de Stadhoudersweg-Statenweg, de Pleinweg-Vaanweg en de ‘s-Gravendijkwal. Ook wil het College de door de gemeenteraad gevraagde studie naar de mogelijke ondertunneling van de Boompjes betrekken in deze verkenning. Een integrale vergelijking moet duidelijk maken welke consequenties de verschillende opties hebben.

Welke tunnel er in de toekomst daadwerkelijk komt, staat nog helemaal open. Het kan ook dat alle opties gefaseerd of in samenhang uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat het eerste half jaar van 2006 richtinggevende stappen worden gezet. Dit hangt samen met onder meer de ontwikkeling van de Stadsvisie en de Investeringsstrategie van de gemeente. Verkeerswethouder Stefan Hulman heeft het initiatief genomen tot de integrale vergelijking: “Rotterdam moet ook in de toekomst een bereikbare en leefbare stad zijn. Daarvoor moeten we nu een aantal keuzes maken. Het gaat daarbij om grote bedragen. We moeten dan ook beschikken over alle informatie om de juiste keus te kunnen maken”.

Studies in verschillende fasen
De mogelijke ondertunneling van de Stadhoudersweg-Statenweg en de Pleinweg-Vaanweg maken deel uit van Verkeer en Vervoersplan Rotterdam (VVPR) uit 2003. Redelijk nieuw is de optie om de ‘s-Gravendijkwal te ondertunnelen. De eerste studie hierover dateert van de tweede helft 2005. Ook de studie naar de ondertunneling van de Boompjes is pas eind 2005 gestart.

De tunnelopties leveren een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. Ondertunneling van de Stadhoudersweg-Statenweg en de Pleinweg-Vaanweg maken een forse intensivering van de binnenstad mogelijk zonder dat het wegennet naar het centrum dichtslibt. Ze vrijwaren de woonwijken om het centrum heen van sluipverkeer en verbeteren het woonklimaat langs de routes zelf. De ‘s-Gravendijkwal biedt vooral op het gebied van wonen veel potentie. Ondertunneling maakt het mogelijk de prestigieuze straat uit het begin van de vorige eeuw in zijn oude luister te herstellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Rotterdam