Bouw stations Apeldoorn en Empe van start

Apeldoorn – Minister Peijs heeft provincie Gelderland en de gemeenten in de regio Stedendriehoek toestemming gegeven voor de bouw van de stations Apeldoorn-De Maten en Voorst-Empe. Beide stations liggen op het traject Apeldoorn – Zutphen. Al eerder stemde de minister in met de bouw van de stations Apeldoorn-Osseveld en Twello aan de lijn Deventer – Apeldoorn.

De regiogemeenten en de provincie reageren verheugd op het besluit van minister Peijs. Voor de stedendriehoek betekent dit een betere ontsluiting. Daarnaast zijn alle partijen verheugd dat, na lange studies en intensief overleg met ProRail en NS, het station Klarenbeek in de nieuwe dienstregeling van de NS als volwaardig station blijft gehandhaafd. Dit betekent dat het station door de NS tweezijdig bediend blijft. Alle vier de stations worden in 2006 in gebruik genomen.

Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden door de aannemers in volle gang. De stations Apeldoorn De Maten en Voorst-Empe zijn – vooruitlopend op de definitieve toestemming – door ProRail reeds aanbesteed. De feitelijke gunning vindt binnenkort plaats. Naar verwachting worden de stations Apeldoorn-De Maten en Voorst-Empe in december 2006 geopend. De stations Apeldoorn-Osseveld en Twello in september 2006.

De regiogemeenten en de provincie hebben de afgelopen jaren met betrekking tot de planvorming en de uitvoering intensief samengewerkt. Als regio hebben zij zelf het initiatief genomen en besloten de financiering geheel voor eigen rekening te nemen. De kosten van totale project regio Stedendriehoek bedragen circa 13,5 miljoen euro. Naast de regiogemeente en de provincie zijn ProRail, NS en vervoersmaatschappij BBA ook nauw betrokken bij het planproces en de uitvoering hiervan. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer ondersteunen het project tevens met een financiële bijdrage.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Apeldoorn