Mijlpalen Noord-Zuidlijn derde kwartaal 2005

Amsterdam – In het derde kwartaal van 2005 zijn er bij de bouw van de Noord-Zuidlijn weer diverse belangrijke mijlpalen gehaald. Dit blijkt uit het verslag van het derde kwartaal 2005 dat het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Mijlpalen
Belangrijke mijlpalen die in het derde kwartaal zijn bereikt, zijn onder andere:

– De aanbestedingen voor de Tunnel Noordhollandsch Kanaal, de tweede fase van de verkeersmaatregelen rond station Europaplein en het station Europaplein zelf verliepen ronduit gunstig. De geraamde doelstelling werd volledig gehaald.

– In augustus 2005 is het laatste diepwandpaneel aan de westzijde van het station Rokin gestort. Met dit laatste paneel zijn de wanden van het station gesloten. Na station Ceintuurbaan is nu ook voor station Rokin deze belangrijke mijlpaal bereikt. Evenals in de Ferdinand Bolstraat werden ook op het Rokin de werkzaamheden zonder schade aan de bebouwing uitgevoerd. In totaal werden voor station Rokin 115 panelen gemaakt, waarvan 12 van 20 meter diep en 103 van 40 meter diep. Alle panelen naast elkaar geplaatst overspannen een afstand van 500 meter. In totaal is 21.000 m3 beton en 4 miljoen kg wapeningsstaal gebruikt.

– De eerste fase van de bouw van het startschachtcaisson is klaar. Eind september 2005 begon de aannemer met het afzinken van deze betonnen ‘doos’. Tegelijkertijd startte ook de afdeling Archeologie haar onderzoek. Dit onderzoek op deze plek in het natte Damrak naast het Victoria Hotel is archeologisch gezien een buitenkans. Normaal gesproken zijn de rivierbeddingen van de voormalige Amstel in de Amsterdamse binnenstad niet toegankelijk voor archeologisch onderzoek.

– Het werk aan station Vijzelgracht vorderde goed. De aannemer rondde aan de oostzijde de fase van de bodemversteviging (jetgrouten) af. Ook werd aan de oostzijde voor de helft het dak voltooid.

Doel kwartaalverslag
Het doel van het kwartaalverslag is subsidiegevers, gemeentebestuur, stadsdelen en maatschappelijke organisaties te informeren over de voortgang van de aanleg van de nieuwe metrolijn. Het verslag beschrijft ook de voortgang van de projecten auto-onderdoorgang De Ruijterkade en busstation CS.

Het derde kwartaalverslag 2005 wordt op woensdag 14 december 2005 besproken in de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam