Breda presenteert ontwerp nieuw station

Breda – Koen van Velsen: “het is een gebouw voor de stad”. Met als aanleiding de komst van de HSL-shuttle en de status van ‘Nieuw Sleutelproject’ wordt het nieuwe Bredase station in één adem genoemd met de nieuwbouwplannen voor stations als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Die range geeft ook de ambities aan van Breda en de gekozen architect, Koen van Velsen. Na een Europese aanbesteding werd de combinatie van Koen van Velsen en Quadrat Atelier voor Stedenbouw uitgenodigd om zijn visie te vertalen in een ontwerp.

De gemeente presenteert van Velsen’s ‘Gebouw voor de stad’ ook namens de partijen die betrokken zijn bij het station en het Nieuw Sleutelproject Breda: de ministeries van V&W en VROM, de provincie Noord-Brabant, ProRail en NS.

Eigentijds icoon
In de visie van Van Velsen is het nieuwe station ‘een gebouw voor de stad’. Het wordt een openbaar gebouw waar alle vormen van openbaar vervoer samenkomen en ook ruimte is voor particulier vervoer. Minstens zo belangrijk is de functie van ‘ontmoetingsplek’. In zijn ontwerp is hij erin geslaagd het station een opvallend karakter te geven. Het wordt voor de reiziger een duidelijk herkenningspunt en voor de stad Breda -naast de historische Grote Kerk- een blikvanger. Dit eigentijdse icoon belichaamt de ambitie die Breda voor het nieuwe stadsdeel, Via Breda, heeft.

Pleinen
Het nieuwe Bredase station zal -meer dan het huidige gebouw- het noorden en zuiden van de stad met elkaar verbinden. Aan beide zijden van het gebouw wordt de entree gevormd door gastvrije pleinen. Het gebouw zelf valt op door het open karakter en de wijze waarop steeds verrassend gebruik gemaakt is van de lichtinval. In combinatie met het gebruik van verschillende materialen, zoals natuursteen, hout en roestvrij staal, ontstaat voor de reiziger een aangename ambiance.

Totale gebiedsontwikkeling
De komende 15 tot 20 jaar ontwikkelt Breda rondom het station en het Stationskwartier een gebied van zo’n 160 hectare, Via Breda. Het nieuwe station vormt als het ware de motor in deze ontwikkeling. De contouren van dit nieuwe stadsdeel zijn vastgelegd in de Structuurvisie Via Breda.

Uitvoeringsovereenkomst
De presentatie van het ontwerp en de daarop volgende interactie met de stad vormen samen met de voorbereidingen en procedures rondom het Voorontwerp Bestemmingsplan Stationskwartier, de Bereikbaarheidsvisie Spoorzone en de MER Via Breda de opmaat voor de begin volgende jaar met het Rijk (VROM en V&W) en NS te sluiten uitvoeringsovereenkomsten.

Inspraakprocedures worden gevoerd conform de Richtlijnen uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Bredase Inspraakverordening. Het Voorlopig Ontwerp OV-terminal wordt samen met het Voorontwerp Bestemmingsplan Stationkwartier ter inzage gelegd. In dezelfde periode loopt de informatie- en consultatietrajecten voor de Bereikbaarheidsvisie Spoorzone Breda en de MER Spoorzone. (Deze laatste is op 10 november 2005 door de gemeenteraad aanvaard.) De reactieperiode loopt tot en met 28 december 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda