Bouw 3 aquaducten Friese Merenproject start in 2006

Leeuwarden – Met de gunning van de opdracht voor de bouw van de drie aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend aan de geselecteerde aannemers TBI beton- en waterbouw Haverkort en Strukton Betonbouw hebben Gedeputeerde Staten een belangrijke stap gezet in de verdere realisering van deze speerpunten van het Fries Merenproject.

De bouw van vijf aquaducten in Zuidwest Fryslan is onderdeel van het Friese Merenproject en behoort tot de grootste projecten die onze provincie ooit heeft gekend. Het aquaduct Houkesloot is reeds in 2004 gereed gekomen. Nu zijn er wederom drie projecten definitief gegund: Galamadammen (Koudum), Jeltesloot (Hommerts/Jutrijp) en Woudsend. Gedeputeerde Mulder is tevreden met de gang van zaken: Alle drie aanbestedingen zijn binnen de financiele raming gebleven. De aannemers staan op dit moment in de startblokken om te beginnen met de uitvoering.

Planning
Bij de Galamadammen is aannemer TBI al begonnen met voorbereidende werkzaamheden (inrichten tijdelijk bouwterrein, depot en directieverblijf). De feitelijke bouw van dit aquaduct start in januari 2006. Dan zal tevens het voorlichtingscentrum op de bouwlocatie geopend worden. Bijna twee jaar later, in december 2007, zal het aquaduct Galamadammen geopend worden.

De voorbereidingen voor de realisatie van de aquaducten Jeltesloot en Woudsend worden in november 2005 door de aannemers (resp. TBI en Strukton) opgestart (detailtekeningen en berekeningen maken, e.d.). Ook bij deze projecten start de bouw in januari 2006. Volgens de planning zal Woudsend gereed komen in april 2007 en Jeltesloot in december van dat jaar.

De totale projectkosten van deze drie aquaducten bedragen 59,2 miljoen euro.

De Geeuw
Het vijfde aquaduct in het Friese Merenproject is De Geeuw bij Sneek. Dit project maakt deel uit van de aanleg van de zuidelijke rondweg om Sneek (Rijksweg A7). De aanbesteding start in januari 2006. De daadwerkelijk uitvoering staat gepland tussen het voorjaar van 2006 en 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân