Werkzaamheden nabij sluis Weurt

Maastricht – Rijkswaterstaat Maaswerken start in de week van
19 september 2005 met het verleggen van de kabels en leidingen nabij de sluis Weurt. In oktober vindt het kappen van de bomen in de omgeving van de sluis plaats. Deze werkzaamheden zijn voorbereidend op het werk dat de aannemer vanaf 2006 gaat uitvoeren. In de periode 2006-2007 worden de bruggen verhoogd om zo grotere schepen toegang te bieden tot het Maas-Waalkanaal.

Wirwar wortels en kabels
Tegenover de drie woningen aan de Westkanaaldijk liggen kabels van nutsbedrijven (energie en telecom) in de grond die in de loop der jaren zijn vergroeid met de wortels van de platanen die daar staan. Daar moet eerst een tijdelijke omleiding aangelegd worden van de kabels voordat de bomen worden verwijderd.
De omwonenden die mogelijk last zullen ondervinden van onderbrekingen in de energievoorziening of telefoonaansluiting zijn hiervan op de hoogte gesteld door de betreffende kabelbeheerders.

Tijdelijk kaal
Omdat later de weg vanaf de Westkanaaldijk naar de kruising met de Van Heemstraweg wordt opgehoogd, moeten de platanen aan de zuidzijde van de Westkanaaldijk gekapt worden. De struiken en bosschages langs de sluis worden teruggesnoeid en zullen later weer gewoon uitgroeien. Voor de verwijderde bomen wordt een herplantplan gemaakt waarin precies zal staan waar welke bomen worden teruggeplaatst. In de loop van 2006 zal dit plan af zijn.

Verhogen bruggen over de sluis Weurt
Het verleggen van de kabels en leidingen en het kappen van de bomen zijn voorbereidende werkzaamheden die in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken worden uitgevoerd. In het najaar (medio november 2005) is de aannemer bekend die het verhogen van de bruggen gaat uitvoeren. Begin 2006 starten de werkzaamheden van de verhoging van de bruggen over het sluizencomplex in Weurt. Naar verwachting is uiterlijk eind 2007 het werk klaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken