Strukton ontwikkelaar Schoteroogbrug Haarlem

Utrecht – Het college van de Gemeente Haarlem heeft besloten het werk voor de Schoteroogbrug en de woningbouw te gunnen aan de bouwcombinatie Strukton/Boskalis/van Hoogevest met het plan “Land in zicht”. Deze combinatie leverde het beste totaalplan voor de nieuwe brug over het Spaarne én de herontwikkeling van het jachthavengebied. Met de komst van de nieuwe verbinding zal de Waarderpolder beter en directer ontsloten worden voor fiets- en autoverkeer.

Het plan “Land in zicht” omvat een brug met een breedte van 20 meter en een lengte van 260 meter. De nieuwe verbinding, tussen de jachthaven en de Waarderpolder, krijgt een eenzijdig fietspad in twee rijrichtingen en voetpaden aan beide zijden. De brug, die de toegang tot de stad markeert, is voorzien van bakstenen bastions die verwijzen naar de klassieke stadsbrug. De brug is hoog genoeg zodat de beroepsvaart onbelemmerd doorgang heeft, bovendien is er een beweegbaar gedeelte opgenomen. De herontwikkeling van het jachthavengebied omvat de bouw van ca.136 woningen, van verschillende prijsklassen, en 204 parkeerplaatsen. Hierbij is rekening gehouden met de parkeernorm van de gemeente Haarlem. Bovendien voorziet het plan in een nieuwe locatie voor de Haarlemse Jachtclub, de hengelsportvereniging en de scoutinggroep Kon Tiki. In principe blijft de kanovereniging gevestigd op de huidige locatie.

De bouwcombinatie heeft met het plan het beste gescoord met betrekking tot de beoordelingscriteria die opgesteld zijn voor de Europese aanbesteding. Er hebben acht partijen ingeschreven voor dit project. Met drie partijen zijn onderhandelingen gevoerd. Alle drie de partijen voldeden aan het vastgestelde programma van eisen en vielen binnen het maximale budget van de gemeente. Tijdens de onderhandelingen is aandacht gevraagd voor verbeteringen in de plannen, verbeteringsopties in ruimtelijke en beeldkwaliteit, technische en functionele kwaliteit.

Na bespreking in de gecombineerde commissie SO/SB van 15 september 2005 kan de inspraak op het plan beginnen. De financiële bieding zelf is nog vertrouwelijk en onderdeel van de contractonderhandelingen. Na de verwerking van de inspraakreacties en de contractonderhandelingen wordt het definiteve plan in december 2005 aan de raad voorgelegd. Bij goedkeuring door de raad kan de samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden. De uitvoering start in 2007 en oplevering voor de brug zal volgens de planning in de eerste helft van 2008 plaatsvinden en naar verwachting voor woningbouw in 2009 en 2010. De (tijdelijke) huisvesting van de verenigingen wordt in overleg nader uitgewerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv