Maaswerken start ophoging kaden in augustus

Maastricht – De ophoging van de groene kade in Tegelen en Venlo, ter hoogte van de Zuiderbrug, gaat in augustus van start. Na Mook en Middelaar en Gennep is Venlo hiermee de derde gemeente waar Rijkswaterstaat Maaswerken een begin maakt met het verbeteren van de hoogwaterbescherming.

De ophoging van de kaden in Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar is één van de eerste maatregelen die in het kader van project de Maaswerken worden gerealiseerd. Met deze maatregel wordt de overstromingskans teruggebracht van gemiddeld eens in de 30 à 50 jaar naar gemiddeld eens in de 250 jaar.

Deze zomer eerste begin
De versterking en ophoging van de kaden vindt plaats in 2005 en 2006. Het grootste deel van de kaden die Rijkswaterstaat Maaswerken in 2005 ophoogt, is gelegen in Mook en Middelaar en Gennep. In juni is met deze werkzaamheden gestart. In Venlo start Rijkswaterstaat Maaswerken in 2005 met het ophogen van de Maaskade bij de Zuiderbrug en de aanleg van het fietspad nabij het ziekenhuis. Het ophogen van de kade vindt plaats in de maanden augustus tot en met oktober. Naar verwachting wordt eind september op het fietspad een laag asfalt aangebracht. In 2006 wordt gestart met de uitvoering van de overige kadeversterkingen in Venlo.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken