Veiligheid op bouwplaatsen vraagt continu om aandacht

Gouda – Bouwend Nederland heeft kennis genomen van de berichten van de arbeidsinspectie naar aanleiding van grootschalig onderzoek naar de veiligheid op bouwplaatsen. In het kader van een Europese campagne zijn vorig jaar 600 bouwplaatsen bezocht, waarbij op bijna de helft van de onderzochte plaatsen de veiligheid niet in orde was.

Bouwend Nederland ondersteunt de controles van de arbeidsinspectie op veilige arbeidsomstandigheden in de bouw. Veiligheid in de bouw vraagt continu om aandacht. Naast voorlichting en bewustwording is controle op de naleving van de regels van groot belang. Door de verdere internationalsering en het toenemend aantal buitenlandse werknemers in de bouw is het ook goed dat veiligheid in Europees verband de aandacht heeft.

Voor Bouwend Nederland is veiligheid één van de speerpunten van beleid. Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo is onlangs de campagne 1-op-6 afgesloten, gericht op bewustwording en gedragsverandering bij de bouwvakker. Deze campagne was opgezet door werkgevers en werknemers samen. Resultaten na afloop van de campagne waren hoopgevend: 96 procent van de werknemers was bekend met de campagne en 60 procent gaf aan ook daadwerkelijk meer aandacht te hebben voor valgevaar op de bouwplaats, en bijna 40 procent zegt nu al daadwerkelijk veiliger te werken.

Verbetering van de situatie is niet een zaak van bouwwerkgevers alleen. De verantwoordelijkheid voor veiligheid op bouwplaatsen is ook in handen van onderaannemers, leveranciers en medewerkers. Bouwend Nederland zal hier dan ook blijvend aandacht voor vragen in de overleggen met betrokken instanties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland