Nederland veilig voor overstromingen vanuit zee

Den Haag – Omdat de Nederlandse kust zwaarder wordt belast door de golven dan vijftig jaar geleden is vastgelegd, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat sinds eind 2001 al actie ondernomen. Voor VenW is de berichtgeving deze week over zwaardere golven die op de kust beuken, dan ook niet nieuw. Volgens het ministerie voldoet de Nederlandse kust op dit moment nog steeds aan de veiligheidseisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd. In de toekomst blijft het ministerie flink investeren in de bescherming van ons land tegen het water.

Op basis van uitspraken van hoogleraar Kustwaterbouwkunde Marcel Stive, hebben verschillende media deze week bericht dat de duinen stukken minder veilig zijn dan altijd is gedacht. Volgens Stive zou de overheid het overstromingsgevaar onderschatten. Verkeer en Waterstaat weerlegt dit. Sinds eind 2001 is bij VenW vastgesteld dat de golfbelasting op de kust zwaarder was dan tot dan toe werd aangenomen. Daarop is in opdracht van toenmalige staatssecretaris Monique de Vries aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten waarbij in totaal tien zwakke schakels in de kust zijn vastgesteld die tussen nu en twintig jaar versterkt moeten worden. Provincies voeren de regie als het gaat om het opstellen van plannen voor die zwakke schakels; daarvoor heeft VenW in 2004 tien miljoen euro ter beschikking gesteld. Daarnaast is 743 miljoen euro opgenomen in de begroting voor de periode 2007 tot 2020 voor de daadwerkelijke aanpak van zwakke schakels. Waar nodig zijn bovendien direct maatregelen genomen. Zo zijn er extra zandsuppleties aangebracht bij Scheveningen en Ter Heijde en is er een tijdelijke damwand geplaatst in de Pettemer zeewering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nederland veilig voor overstromingen vanuit zee | Infrasite

Nederland veilig voor overstromingen vanuit zee

Den Haag – Omdat de Nederlandse kust zwaarder wordt belast door de golven dan vijftig jaar geleden is vastgelegd, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat sinds eind 2001 al actie ondernomen. Voor VenW is de berichtgeving deze week over zwaardere golven die op de kust beuken, dan ook niet nieuw. Volgens het ministerie voldoet de Nederlandse kust op dit moment nog steeds aan de veiligheidseisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd. In de toekomst blijft het ministerie flink investeren in de bescherming van ons land tegen het water.

Op basis van uitspraken van hoogleraar Kustwaterbouwkunde Marcel Stive, hebben verschillende media deze week bericht dat de duinen stukken minder veilig zijn dan altijd is gedacht. Volgens Stive zou de overheid het overstromingsgevaar onderschatten. Verkeer en Waterstaat weerlegt dit. Sinds eind 2001 is bij VenW vastgesteld dat de golfbelasting op de kust zwaarder was dan tot dan toe werd aangenomen. Daarop is in opdracht van toenmalige staatssecretaris Monique de Vries aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten waarbij in totaal tien zwakke schakels in de kust zijn vastgesteld die tussen nu en twintig jaar versterkt moeten worden. Provincies voeren de regie als het gaat om het opstellen van plannen voor die zwakke schakels; daarvoor heeft VenW in 2004 tien miljoen euro ter beschikking gesteld. Daarnaast is 743 miljoen euro opgenomen in de begroting voor de periode 2007 tot 2020 voor de daadwerkelijke aanpak van zwakke schakels. Waar nodig zijn bovendien direct maatregelen genomen. Zo zijn er extra zandsuppleties aangebracht bij Scheveningen en Ter Heijde en is er een tijdelijke damwand geplaatst in de Pettemer zeewering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat