Veiligheid Delflandse kust voorop

Delft – De kust is veilig en dat moet zo blijven. Onder regie van de provincie Zuid-Holland werkt het Hoogheemraadschap van Delfland samen met de betrokken gemeenten aan een project om zwakke schakels in de kustverdediging te versterken. Door het beheren en onderhouden van de zeewering beschermt Delfland het gebied al eeuwen tegen de grillen van de zee. Hoogheemraad Bram Sonneveld: “Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in het project Zwakke Schakels.”

Langer veilig
Delfland voert dit jaar in goed overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Westland en Den Haag planstudies uit ten behoeve van de aanpak van zwakke schakels in de kust. Zwakke schakels zijn plekken die naar verwachting binnen 20 jaar niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Bij Ter Heijde en Scheveningen zijn in 2004 al maatregelen getroffen. Door zandopspuitingen is de veiligheid op die plaatsen nu voldoende. De aanpak die volgt uit de planstudies moet de veiligheid ook voor de lange termijn waarborgen.

In de planstudies wordt rekening gehouden met onder meer milieu, natuur en recreatie. Voor Delfland heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Hoogheemraad Bram Sonneveld: “Delfland hamert er ook bij andere partijen op voorzichtig om te springen met de bescherming biedende zeewering. Als we in 2007 een start willen maken met de uitvoering van de maatregelen, moet er wel voldoende geld zijn.” Sonneveld benadrukt dat hierbij een belangrijke taak voor het rijk is weggelegd.

Van oudsher is de zorg voor veilige waterkeringen een wettelijke taak van waterschappen. De zeewering beschermt het gebied; Delfland maakt zich hard voor een sterke zeewering.

Inspraak en informatie
Als de studies zijn afgerond, worden de plannen en mogelijke oplossingen aan omwonenden en betrokkenen gepresenteerd. In 2006 wordt een voorkeursoplossing gekozen en starten er tevens inspraakprocedures. In april is er een informatiebijeenkomst over zwakke schakels.

Verantwoordelijk
Bij de aanpak van de zwakke schakels vervult Delfland als functioneel beheerder van de zeewering een belangrijke rol. De eeuwenlange ervaring met water heeft waardevolle kennis en deskundigheid opgeleverd. “Delfland is er dan ook op gebrand heldere plannen en waardevolle voorkeursoplossingen voor de zwakke schakels te ontwikkelen”, aldus Sonneveld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland