Mastersproject: kunstmatig rif in Brazilië

Rotterdam – Vier studenten in de masters fase van hun studie Civiele Techniek hebben een opdracht uitgevoerd in Balneário Camboriú, Brazilië. Het uitvoeren van deze opdracht is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van TBI. Hierbij volgt hun verslag.

Het project betreft een strandverbreding en een kunstmatig surf rif in de stad Balneário Camboriú in het zuiden van Brazilië. Balneário Camboriú ligt in de Baai van Camboriú aan de Atlantische Oceaan. Het is de populairste toeristenbestemming in het zuiden van Brazilië. De stad heeft ongeveer 70.000 inwoners, maar in de zomer verblijven er zo´n 1 miljoen toeristen, voornamelijk uit São Paulo en Argentinië. Door het enorme aantal toeristen is het strand van Balneário Camboriú, dat ruim 5 km lang is, in het hoogseizoen overvol. Daarnaast ligt het strand na 3 à 4 uur ´s middags in de schaduw, omdat langs het gehele strand hoge hotels zijn gebouwd. Op enkele plaatsen vindt er kleinschalige erosie plaats.

Om de problemen met het strand op te lossen, wil de gemeente Balneário Camboriú in de nabije toekomst het strand verbreden, en wel tot 100 m. Het Deense waterbouwkundige instituut DHI heeft een ontwerp gemaakt voor de strandverbreding op basis van gegevens (golven, korrelgrootte e.d.) die door het Braziliaanse waterbouwkundige instituut INPH zijn gemeten. De plaatselijke universiteit UNIVALI heeft echter haar twijfels bij het ontwerp van DHI en de gegevens waarop het ontwerp gebaseerd is. UNIVALI vindt dat het ontwerp als een voorontwerp moet worden beschouwd, maar is bang dat de gemeente Balneário Camboriú dit voorontwerp zonder verder onderzoek zal laten uitvoeren. Het doel van het project was daarom het analyseren van het gezamenlijke rapport van INPH en DHI en het voorstellen van eventuele verbeteringen in het ontwerp van de strandverbreding.

In acht weken tijd is op UNIVALI het rapport INPH/DHI grondig onderzocht. Hierbij is gebleken dat de gegevens waarop het ontwerp is gebaseerd te summier en niet geheel juist zijn. UNIVALI, dat ook metingen in de Baai van Camboriú heeft gedaan, blijkt over betere gegevens te beschikken. Zo heeft UNIVALI het dwarsprofiel van het strand veel verder zeewaarts gemeten dan INPH. Dit is belangrijk, omdat het gehele gebied waarin de golven invloed hebben op het dwarsprofiel van belang is voor de strandverbreding.
Op basis van de gegevens van UNIVALI is een nieuw ontwerp voor de strandverbreding gemaakt. In het nieuwe ontwerp is de benodigde hoeveelheid zand 2,33 miljoen m3, wat 28% meer is ten opzichte van het ontwerp van DHI. Om de lange termijnstabiliteit van het nieuwe strand te waarborgen, is voorgesteld om in het noorden van de baai een 150 m lange strekdam en in het zuiden een 230 m lange strekdam aan te leggen.

Naast de strandverbreding is ook een onderzoek verricht naar het aanleggen van een kunstmatig surf reef in de Baai van Camboriú. De stad is erg populair onder (golf)surfers en deze vrezen dat na de strandverbreding de surfomstandigheden verslechterd zullen zijn. Dit heeft te maken met het feit dat een strandverbreding meestal wordt uitgevoerd met zand dat grover is dan het zand op het originele strand. Hierdoor wordt de hellingshoek van het strand steiler, waardoor de brekerzone smaller wordt.
Met een kunstmatig surf rif kunnen de gewenste surfomstandigheden worden gecreeërd. Omdat het een relatief onbekend onderwerp is, is er eerst een literatuurstudie over surfriffen verricht. Met de resultaten van de literatuurstudie is een ontwerp gemaakt voor een kunstmatig surf rif in Balneário Camboriú.

De resultaten van het project staan in het rapport Beach Nourishment and Artificial Surf Reef, dat is in te zien op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Zowel in Brazilië als in Nederland is een presentatie gegeven aan de begeleiders van het project. Meer informatie over het project en onze groep is te vinden op www.mscprojectbrazil.tk

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TBI (Hoofdkantoor)