A2 rondweg ‘s-Hertogenbosch binnenkort aanbesteed

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat Directie Noord Brabant is voornemens binnenkort een opdracht tot ontwerp en uitvoering inclusief een ‘langdurige kwaliteitsverplichting’ voor de ombouw van dit traject op de markt brengen. In algemene zin betreffen de werkzaamheden het maken van een ontwerp, de uitvoering, en het gedurende de ontwerp-, en uitvoeringswerkzaamheden (realisatiefase) instandhouden van het traject. De realisatiefase bestaat in hoofdlijnen uit het realiseren van verhardingen en grondwerk, kunstwerken, geluidwerende voorzieningen, verkeersvoorzieningen (waaronder verkeerssignalering) en landschappelijke inrichting.

De langdurige kwaliteitsverplichting houdt in dat de opdrachtnemer een aantal elementen van het werk na de realisatiefase moet onderhouden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verhardingen, markeringen en voegovergangen.

In eerste instantie wordt er een voorovereenkomst gegund. Deze voorovereenkomstfase wordt met name gebruikt voor een nadere uitwerking.

De definitieve overeenkomst tot de realisatie van het project wordt gesloten in de vorm van een geïntegreerd contract op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten 2000 (‘UAV-GC 2000’).

De A2 Rondweg ‘s-Hertogenbosch is een onderdeel van de Rijksweg tussen Amsterdam-Maastricht. Tussen rivier de Maas en Vught is de weg momenteel uitgevoerd als autosnelweg met 2×3 rijstroken met drie aansluitingen en twee knooppunten. De trajectlengte bedraagt 11 kilometer. Er treden regelmatig files op. Uit het oogpunt van bereikbaarheid is dit een groot probleem. De verkeersintensiteit op de rondweg zal tot 2020 nog verder toenemen. Om deze problemen op te lossen is door de Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) besloten de A2 rondweg ‘s-Hertogenbosch te verbreden van 2×3 naar 4×2 rijstroken. Daarbij wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het regionale verkeer. Nadere informatie over de inhoud van het project is te vinden op
www.a2denbosch.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant

A2 rondweg ‘s-Hertogenbosch binnenkort aanbesteed | Infrasite

A2 rondweg ‘s-Hertogenbosch binnenkort aanbesteed

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat Directie Noord Brabant is voornemens binnenkort een opdracht tot ontwerp en uitvoering inclusief een ‘langdurige kwaliteitsverplichting’ voor de ombouw van dit traject op de markt brengen. In algemene zin betreffen de werkzaamheden het maken van een ontwerp, de uitvoering, en het gedurende de ontwerp-, en uitvoeringswerkzaamheden (realisatiefase) instandhouden van het traject. De realisatiefase bestaat in hoofdlijnen uit het realiseren van verhardingen en grondwerk, kunstwerken, geluidwerende voorzieningen, verkeersvoorzieningen (waaronder verkeerssignalering) en landschappelijke inrichting.

De langdurige kwaliteitsverplichting houdt in dat de opdrachtnemer een aantal elementen van het werk na de realisatiefase moet onderhouden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verhardingen, markeringen en voegovergangen.

In eerste instantie wordt er een voorovereenkomst gegund. Deze voorovereenkomstfase wordt met name gebruikt voor een nadere uitwerking.

De definitieve overeenkomst tot de realisatie van het project wordt gesloten in de vorm van een geïntegreerd contract op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten 2000 (‘UAV-GC 2000’).

De A2 Rondweg ‘s-Hertogenbosch is een onderdeel van de Rijksweg tussen Amsterdam-Maastricht. Tussen rivier de Maas en Vught is de weg momenteel uitgevoerd als autosnelweg met 2×3 rijstroken met drie aansluitingen en twee knooppunten. De trajectlengte bedraagt 11 kilometer. Er treden regelmatig files op. Uit het oogpunt van bereikbaarheid is dit een groot probleem. De verkeersintensiteit op de rondweg zal tot 2020 nog verder toenemen. Om deze problemen op te lossen is door de Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) besloten de A2 rondweg ‘s-Hertogenbosch te verbreden van 2×3 naar 4×2 rijstroken. Daarbij wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het regionale verkeer. Nadere informatie over de inhoud van het project is te vinden op
www.a2denbosch.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant