Gemeenten kunnen reageren op resultaten onderzoek OV-tarieven

De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag startten in 2019 een onderzoek naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of- en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gedeeld met de gemeenten zodat zij een reactie kunnen voorbereiden. Er is dus in dit stadium geen sprake van beleidsvoornemens of besluitvorming.

Marc Rosier, portefeuillehouder OV ontwikkeling MRDH: ‘Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit en zal de komende jaren nog meer toenemen. We doen er alles aan om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Bestaande capaciteit proberen we optimaal te benutten, grotere voertuigen worden aangeschaft en met de beschikbare middelen wordt de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. Om die reden lieten de 23 gemeenten ook onderzoek doen of gevarieerde OV-tarieven bijdragen aan spreiding van reizigers over de dag. Dat onderzoek is nu afgerond en de gemeenten kunnen tot 31 maart 2020 hun reactie geven. Deze reacties worden in MRDH verband op 8 april besproken door de 23 wethouders Verkeer en Vervoer. Eventuele besluitvorming zou dan in juli plaats kunnen vinden.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Metropoolregio Rotterdam Den Haag