Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht is in 2018 verder gestegen. In 2018 checkten 59,7 miljoen reizigers in bij een bus of tram tegen 59,4 miljoen reizigers in 2017. Vooral het aantal instappers bij streekvervoerder Syntus Utrecht steeg fors van 14,6 miljoen in 2017 naar 15,1 miljoen reizigers in 2018. U-OV vervoerde vorig jaar ongeveer evenveel reizigers als in 2017.

Dat blijkt uit de Jaar-en Trendrapportage Openbaar Vervoer 2018 (pdf, 3,5 MB) van de provincie Utrecht. Met de toename in 2018 stijgt het aantal reizigers voor het vijfde jaar op rij, ondanks de stakingen in juni-juli 2018. Om aan de stijgende vraag naar openbaar vervoer te voldoen, is sinds 2013 het aantal uren dat bussen en trams rijden toegenomen met 5%.

Positief beeld

Deze trend zette zich afgelopen jaar met name door in het streekvervoer van Syntus Utrecht. Opmerkelijk is dat ook de tevredenheid van reizigers over Syntus Utrecht in 2018 op vrijwel alle aspecten is gestegen. Vooral de kans op een zitplaats en de tevredenheid over het tarief laten een positief beeld zien, evenals de waardering van de informatievoorziening en de klantvriendelijkheid van de chauffeurs. Het aantal klachten en reacties van reizigers over Syntus Utrecht is meer dan gehalveerd.

Op tijd rijden

Syntus heeft na een moeizaam startjaar in de provincie Utrecht duidelijk de weg omhoog gevonden als het gaat om op tijd rijden. In 2018 reden veel meer Syntus-bussen op de klok van de dienstregeling dan in het jaar daarvoor. Het percentage bussen dat op tijd reed steeg van 75% naar 85%. Het aantal bussen van U-OV dat te laat aankwam is, ondanks diverse werkzaamheden in de stad Utrecht, licht gedaald. Maar het aantal bussen van U-OV dat (iets) te vroeg van de halte vertrok, steeg. Bij U-OV steeg het aantal ritten dat uitviel of dat niet volledig werd afgemaakt om grotere vertraging op de terugweg te voorkomen. Syntus wist vorig jaar de rituitval flink terug te dringen.

Veiligheid

Ook de waardering door reizigers van de veiligheid in het openbaar vervoer vertoont een stijgende lijn. Het rapportcijfer voor Syntus Utrecht in de OV Klantenbarometer 2018 steeg van 7,4 naar 7,6. De waardering van U-OV ging van 7,6 naar 7,7. De meest recente rapportcijfers van zowel U-OV als Syntus Utrecht liggen boven het landelijk gemiddelde (7,9), waarbij opvalt dat Syntus Utrecht voor het tweede jaar sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht