Eindhoven proeftuin voor mobiele games voor gezond stedelijk leven

Eindhoven wordt voor onderzoek ‘PREHealth’ het Nederlandse ‘living lab’ voor ontwikkeling app’s in relatie tot gezondheid.

Eindhoven wordt voor een groot internationaal onderzoek ‘PREHealth’ het Nederlandse ‘living lab’ voor de ontwikkeling van digitale applicaties in relatie tot gezondheid. Een consortium van kennisinstellingen waaronder de Universiteit Utrecht leidt het onderzoek. De digitale applicaties kunnen worden ingezet om mensen bewust te maken van de rol die de openbare ruimte kan betekenen voor de bevordering van hun gezondheid. Oók onderzoekt PREHealth hoe inwoners te betrekken bij stadsplanning met gezondheid en welzijn als uitgangspunt. PREHealth start in december 2016 en loopt tot het einde van 2019.

Bij digitale applicaties gaat het om ‘Augmented reality games’ (zoals het bekende spel Pokémon Go), mobiele games (zoals Foursquare, Geocaching) en speelse interacties (zoals piano stairs) in de stad. Kunnen mobiele games en apps ingezet worden om burgers te stimuleren hun favoriete plekken in de stad te documenteren en door te geven? Hoe kunnen ‘augmented reality games’ ingezet worden om positieve gezondheidseffecten tastbaarder maken? Om deze vragen te beantwoorden zullen de Europese partners applicaties ontwikkelen in samenwerking, hogescholen, universiteiten en eindgebruikers.

Gezond stedelijk leven
Steeds meer mensen maken gebruik van de stad. Hoe houden we steden prettig leefbaar en gezond? Dat zijn uitdagingen waar veel grote steden mee te kampen hebben. Het succes van Niantics’s Pokémon Go laat de vele mogelijkheden van mobiele games zien om een breed publiek te bereiken en met het gebruik van de stad te ‘spelen’. Het inzetten van mobiele games voor een gezond stedelijk leven is dan ook een van de onderzoekslijnen van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Healthy Urban Living (HUL) van de Universiteit Utrecht (www.uu.nl/hul). Healthy Urban Living onderzoeker Monique Simons heeft samen met een Europees consortium 350.000,- euro van het Erasmus+ programma ontvangen voor een groot internationaal onderzoek (PREHealth) naar hoe digitale toepassingen (apps en mobiele games) ingezet kunnen worden om stadsbewoners te motiveren de openbare ruimte meer te gebruiken voor fysieke beweging. Het Europees consortium bestaat naast Nederland uit Duitsland, Griekenland en Hongarije.

Eindhoven: slimme en gezonde stad
In Nederland zal het project plaatsvinden in Eindhoven in het kader van de Brabantse Health deal die recent is ondertekend door grote Brabantse gemeenten, Provincie, waterschappen, GGD’en en kennisinstellingen waaronder de Universiteit Utrecht. De ambitie van de Health Deal is ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst gezond(er) kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving. Daarbij is het belangrijk om gezondheid en welzijn als duurzaam uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen en stedelijke (in)richting. Een van de thema’s van deze Health deal is ‘Interactieve technologie, ‘serious games’ en ‘gamification’ ten dienste van een gezonde, sociale en zorgzame samenleving’. Het Europees project wat in december zal starten zal een van de showcase projecten zijn binnen dit thema van de Brabantse Health deal.

Voor Eindhoven sluit dit onderzoek goed aan op de ambities uit de nieuwe concept Sportvisie ‘Bewegen door verbinden 2016-2020’ waarin bewegen in de openbare ruimt en innovatie een belangrijke rol spelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Eindhoven