Overheid en markt werken samen aan integratie truck platooning

In de logistieke sector wordt duurzame mobiliteit steeds belangrijker. Het concept truck platooning kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom ondertekenen Jan-Hendrik Dronkers (Rijkswaterstaat), Steven Lak (EVO), Arthur van Dijk (TLN) en Steven van Eijck (RAI Vereniging) op 26 oktober 2016 een intentieverklaring om samen te werken aan de integratie van truck platooning in de logistieke processen van verladers en vervoerders.

Dat gebeurt tijdens de Nationale Klimaattop 2016 in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Deze ondertekening benadrukt dat truck platooning in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van doorstroming, duurzaamheid (lager brandstofgebruik, minder CO¬2-uitstoot) en veiligheid. De ondertekenaars willen dat truck platooning in 2020 een zodanige plaats in de logistieke processen van verladers en vervoerders heeft, dat er sprake is van onomkeerbare stappen.

Breakout-sessie
Om deze ambitie te verwezenlijken, is samenwerking tussen overheid en markt cruciaal. Om dat te onderstrepen, houden Rijkswaterstaat en Unilever tijdens de Klimaattop een breakout-sessie, in aanwezigheid van Jan-Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat) en Jannie van Andel (supply chain development manager Benelux, Unilever). Tijdens deze sessie wordt uitgelegd dat de logistieke sector vraagt om duurzame mobiliteit en dat logistiek en mobiliteit, in antwoord op het toenemende goederenvervoer, anders moeten worden georganiseerd.

Verbindende rol
Jan-Hendrik Dronkers: ‘Daarbij wil de overheid een verbindende rol spelen. Dat doen we niet alleen door nationaal en internationaal beleid te maken, maar vooral door marktpartijen, zoals verladers, vervoerders en vrachtwagenfabrikanten, bij elkaar te brengen. En door hen nadrukkelijk te vragen een leidende rol te vervullen.

Duurzaamheid én winstgevendheid
Voor bedrijven als Unilever was smart mobility voorheen een domein dat vooral gedreven werd door technologie. Jannie van Andel: ‘Inmiddels staan gebruiker, verdienmodellen en maatschappelijke voordelen voorop. Truck platooning laat zien hoe in de logistieke sector duurzaamheid en winstgevendheid elkaar kunnen versterken. Daarmee past het concept goed bij de uitgangspunten van het Unilever Sustainable Living Plan.’

Real life truck platooning cases
Het succes van de European Truck Platooning Challenge, een demonstratieproject dat in het voorjaar van 2016 plaatsvond, krijgt een vervolg in real life truck platooning cases. Daarbij wordt in een learning by doing-benadering getest met truck platoons, direct geïntegreerd in bestaande logistieke processen van verladers en vervoerders. De verwachting is dat de eerste reallife testcases vóór eind 2017 op de openbare weg zijn.

Meer informatie van de redactie
Lees op Mobiliteitsite Veelbelovende resultaten met eerste Europese test truck platooning

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat