PIANOo: denk mee over opstellen marktdossier duurzame mobiliteit

Oproep aan publieke inkopers

Voor eind 2016 wil PIANOo een nieuwe marktdossier ‘duurzame mobiliteit’ opstellen. Dit is een markt met veel technologische ontwikkelingen, denk aan elektrisch rijden en de nieuwe verdienmodellen. Met dit dossier willen wij de publieke inkopers verder helpen duurzame mobiliteit in te kopen. PIANOo wil dit dossier gezamenlijk opstellen met de publieke inkopers van Nederland. Aanmelden is mogelijk tot 28 oktober 2016.

Aanmelden
Koopt u mobiliteitsoplossingen in (dienstauto’s, WMO-vervoer, leerlingenvervoer of logistieke dienstverlening) en heeft u zin en tijd om hierover mee te denken? De tijdsbesteding is beperkt: twee dagdelen. Een kick-off in de eerste week november en een review van de teksten eind november. Meldt u aan per mail via secretariaat@pianoo.nl onder vermelding van ‘Marktdossier duurzame mobiliteit’.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk voor 28 oktober 2016.

Marktdossier
PIANOo ziet een toename van het gebruik van de online marktdossiers op onze website. Deze dossiers schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, het aanbod, de verdienmodellen en bijzondere trends binnen een bepaalde markt.

Onderwerpen die terug zullen komen in het marktdossier ‘duurzame mobiliteit’ zijn:

  • Korte schets werkveld (waar gaat het wel en niet over, wat speelt er, waarom van belang)
  • Inkoopaspecten, waar aan denken qua inkoopprocedures, contractvormen en gunningscriteria (eventueel verwijzingen naar best practices)
  • Achtergrondinformatie, kennisdocumenten (openbare informatie) met linkjes naar relevante websites

Voorbeelden
Diverse marktdossiers: Markten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers)