Nieuw smart mobility partnerschap tussen Nederland en VS

Op 8 oktober 2016 ondertekende een groot cluster van bedrijven het Partners for International Business convenant op de residentie van de Consul Generaal in San Francisco.

Het convenant heeft de titel Smart Mobility Solutions for Connected, Clean and Autonomous Transportation Needs (S4C) en werd getekend tijdens de STORM Worldtour 2016 van de Universiteit van Eindhoven.

Overheid, industrie en kennisinstituten in Nederland, aan de Westkust en in het Midwesten van de Verenigde Staten werken al een aantal jaren intensief samen op het gebied van schone mobiliteitsoplossingen.

Samenwerking en positionering
Dit nieuwe programma richt zich op kennisontwikkeling en innovatie-uitwisseling tussen de VS en Nederlandse kennisinstituten en overheden. S4C streeft naar versterking van samenwerkingsverbanden en positionering van de Nederlandse en Amerikaanse industrie in de smart mobility markt. Dat moet resulteren in minstens 5 projecten, met een verwachte marktwaarde van € 5 miljoen.

De bedrijven die deel uitmaken van S4C zijn Tacstone, APPM, Alliander/Allego, TomTom, NXP, Brainport, EV4LLC, e-Traction, EVBOX, Itility, Greenlots, EVCharge4U. Daarnaast hebben de volgende organisaties het convenant ondertekend: TU Eindhoven, Ohio State University/Center for Automotive Research/City of Columbus, UCDavis, TNO, en de provincie Noord Holland. Tactstone is penvoerder van dit cluster.

PIB doelstellingen
Het vierjarig PIB convenant heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Het verbinden van de innovatiekracht tussen beide regio’s op het gebied van smart mobility.
  • Het creëren van marktkansen voor de Nederlandse bedrijven.
  • Het aantrekken van investeringen door Amerikaanse bedrijven in de smart mobility markt in Nederland.

Partners for International Business (PIB)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie
Partners for International Business

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)