Jaarlijks 250 mln besparing op filekosten door samenwerking hulpdiensten

Ruim een kwart van de files in Nederland wordt veroorzaakt door incidenten zoals ongevallen, pechgevallen en afgevallen lading. De gevolgen zijn verkeersonveiligheid en een forse financiële schadepost door filevorming. Sweco voerde in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit waaruit blijkt dat met incident management de verkeershinder aanzienlijk wordt verminderd. Dit levert op jaarbasis minimaal 250 miljoen euro aan besparing op.

Bij incident management werken alle hulpverleners structureel samen, zodat na een ongeval of een pechgeval de weg zo snel mogelijk wordt vrijgemaakt, rekening houdend met een veilige werkplek voor hulpverleners en de juiste zorg voor slachtoffers.

Onderzoek van ruim 700.000 incidenten
Sweco analyseerde voor het onderzoek ruim 700.000 incidenten. Voor elk van die 700.000 incidenten stelden de onderzoekers vast of, en zo ja hoeveel, reistijdverlies ontstond. Dit konden ze bepalen aan de hand van ongeveer 8.000 meetlussen die door heel Nederland verspreid op onze rijkswegen liggen en die informatie geven over de snelheid van voertuigen.

Filekosten in 2015 bedroegen 500 miljoen euro
Volgens Hans Drolenga blijkt uit het onderzoek dat de filekosten als gevolg van pech- en ongevallen in 2015 ongeveer 500 miljoen euro bedroegen. “Zonder toepassing van incident management was dat minimaal 750 miljoen euro geweest.” De onderzoekers berekenden dat de grootste schadepost ontstaat door personenauto’s met pech en ongevallen met personenauto’s waarbij uitsluitend blikschade optreedt.

Verdere intensivering van incident managment
Hans Drolenga pleit voor verdere intensivering van incident management: “Incident management is een relatief goedkope maatregel en heeft een hoog rendement. Uitgaande van de door Rijkswaterstaat gemaakte kosten voor incident management, levert iedere geïnvesteerde euro een besparing op van 5 tot 8 euro op de maatschappelijke filekosten.”

Vraag de volledige onderzoekspaper aan
Het onderzoek van Hans Drolenga en Wouter Mieras van Sweco en Eeltje Hoekstra van Rijkswaterstaat wordt gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres op 3 november 2016 in Zwolle. Neem contact op met Hans Drolenga als u de volledige onderzoekspaper ‘Maatschappelijke baten van Incident Management’ wilt ontvangen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sweco Nederland