DYNAcity, platform voor intelligente mobiliteit in België

Begeleiding van steden en gemeenten naar innovatieve mobiliteitsoplossingen

Op 21 oktober stelde het VIM ‘DYNAcity’ voor, een platform voor intelligente mobiliteitsdiensten op basis van mobiliteitsdata uit diverse bronnen. Na een testperiode met stad Gent wordt dit platform nu opengesteld voor andere steden en gemeenten.

Binnen het huidige digitale tijdperk ontstaan er steeds meer databronnen. Met betrekking tot mobiliteit denken we hierbij aan de bezetting van parkeerplaatsen, dienstregelingen van het openbaar vervoer, de beschikbaarheid van deelfietsen, enz. Wanneer we verschillende van deze datasets linken aan andere data, kunnen er nieuwe inzichten en eventueel zelfs nieuwe mobiliteitstoepassingen ontstaan. Dat is dan ook het doel van DYNAcity, een platform voor de ontwikkeling van intelligente mobiliteitsdiensten, tot stand gekomen in samenwerking met steden, gemeenten, mobiliteitsaanbieders en technologieleveranciers.

‘DYNAcity maakt alternatieven voor de auto zichtbaar’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Wij Vlamingen kiezen nog te vaak en te snel voor de auto. Op automatische piloot gebruiken we die wagen voor ons volledige traject, terwijl er alternatieven zijn die vaak sneller zijn. Als chauffeurs echt zicht krijgen op alle alternatieven, kunnen ze opteren voor vlotte combimobiliteit die de file omzeilt’.

Data wordt reizigersinformatie

Gedurende het project fungeerde de stad Gent als testzone. Via haar Open Data portaal stelde zij mobiliteitsdata ter beschikking. De projectgroep voegde hieraan data toe uit nieuwe, innovatieve verkeersinformatiebronnen zoals warmtebeeldcamera’s, een carpoolsysteem en zelfs het weer.

Op basis hiervan werd een dynamische ‘reisinformatiedienst’ ontwikkeld. Hiermee ontvingen gedurende twee weken 40 proefpersonen voor hun vertrek informatie over de verschillende reistijden per gekozen transportmiddel en route.

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw: ‘Stad Gent koestert innovatieve mobiliteitsplannen. Door het gebruik van nieuwe mobiliteitsoplossingen willen we deze kracht bijzetten. Het regionaal verkeerscentrum verzamelt bijvoorbeeld real-time informatie over alle vervoersmiddelen heen. De bedoeling is om deze te delen met elke Gentenaar en weggebruiker, zodat die zelf kan beslissen hoe zij of hij zich best verplaatst. Daarnaast zorgt het gebruik van open data ervoor dat iedereen mobiliteits-apps en websites kan maken. Het project Dynacity heeft een zeer nuttige bijdrage geleverd aan deze plannen. Het heeft niet enkel bedrijven en partners in de regio overtuigd om hun mobiliteitsgegevens te delen, Dynacity heeft er ook voor gezorgd dat die gegevens beschikbaar zijn voor elke Gentenaar.’

Een duidelijk overzicht van alle data, diensten, producten en partners is raadpleegbaar via een catalogus.

Wedstrijd nieuwe mobiliteitsdiensten

Om aan te tonen dat er nog tal van andere toepassingen mogelijk zijn, daagden het VIM en stad Gent studenten, ontwikkelaars, startups, enz. uit om zelf aan de slag te gaan met de beschikbare data. De deelnemers bestudeerden ondermeer de invloed van het weer op ons verplaatsingsgedrag, de bezettingsgraad van een fietsparking en de invloed van informatie over parkeer- & verkeersdrukte op onze transportkeuze. Vandaag presenteerden zij hun resultaten. Thomas Michem van LoQutus kwam als winnaar uit de bus met hun challenge ‘Riding when it rains’.

Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM: ‘De verschillende concepten die werden aangereikt via deze data challenge, deden ons inzien dat de mogelijkheden enorm uitgebreid zijn. Een intelligent gebruik van data kan de mobiliteit van steden en gemeenten wel degelijk slimmer maken. Bovendien is er aan het DYNAcity platform een tool gekoppeld waarmee de historiek van alle data bijgehouden wordt. Dit geeft ons de mogelijkheid om bepaalde trends en evoluties op te sporen en te analyseren, zoals bijvoorbeeld de invloed op het verkeer bij een evenement of de start van het academiejaar, de impact van wegenwerken, enz.’

Slimmere mobiliteit

Steden en gemeenten die zelf met hun data aan de slag willen gaan, kunnen zich hierbij laten begeleiden door het VIM. In eerste instantie zal alle beschikbare informatie in kaart gebracht worden. Vervolgens kan er bekeken worden welke nieuwe diensten er mogelijk zijn. Mobiliteitsdata en slimme sensoren maken het beleid meetbaar en bruikbaar voor analyse. Data worden hierdoor een instrument in intelligent mobiliteitsbeleid.

Het project DYNAcity kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen en kadert binnen de context ‘Smart & Connected Mobility’, een programma van het VIM over de digitale impact op mobiliteit.

Meer informatie over het project vindt u op www.DYNAcity.be.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Expertisecentrum Smart Mobility (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)