Europees geld voor Helmondse Smart Mobility-projecten

Belangrijke stimulans voor Automotive Campus

De Helmondse Automotive Campus is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een centrum van kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van green en smart mobility.

De toekenning van Europese subsidie voor vier grote projecten die deels op de Automotive campus worden uitgevoerd, betekent een bevestiging van de goede naam die Helmond op dit terrein heeft opgebouwd. “Deze subsidies stimuleren onze ambities, de werkgelegenheid en verdere ontwikkeling van de Automotive Campus”, aldus wethouder Jos van Bree.

Helmond als ‘living lab’
Het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 richt zich op innovatie op velerlei terrein, waaronder het ontwikkelen, testen en naar de markt brengen van Intelligente Transport Systemen. Aanvragen voor subsidies worden gedaan door consortia waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen deel van uitmaken. Wethouder de Vries vult aan: “Helmond en de Automotive Campus hebben zich de afgelopen jaren sterk geprofileerd als ‘levend laboratorium’ (living lab) voor het in de praktijk testen van slimme en groene mobiliteitsoplossingen. Zo worden er regelmatig praktijktesten gedaan op de A270, de snelweg tussen Helmond en Eindhoven en staan op diverse plaatsen in Helmond slimme verkeerslichten”.

De goede reputatie van Helmond als ‘living lab’ heeft ertoe geleid dat diverse consortia de stad benaderd hebben om deel te nemen aan nieuwe Europese projecten. De afgelopen periode zijn in korte tijd vier verschillende projecten waar Helmond aan deelneemt door de Europese Commissie goedgekeurd. Voor de gemeente Helmond betekent dit dat de ambtelijke uren die aan het project besteed worden door de Europese Commissie vergoed worden. Veel belangrijker is echter dat een groot deel van de onderzoeken en de testen voor deze projecten op en rond de Automotive Campus uitgevoerd zullen worden.

Projecten
De volgende projecten zijn de afgelopen periode goedgekeurd en gaan de komende maanden van start:

  • AUTOPILOT is zeer omvangrijk project van in totaal ca 20 miljoen euro. Gericht op het combineren van geautomatiseerd rijden en Internet of Things om innovatieve en duurzame mobiliteitsdiensten en vervoersconcepten te ontwikkelen. In het project wordt zowel gewerkt aan het ontwikkelen van de techniek als aan het daadwerkelijk testen en implementeren van nieuwe concepten en diensten. Deelname van een groot aantal vooraanstaande partijen zoals Fiat, Continental, NXP, IBM, TomTom, Huawei en TNO. Het slotevenement van dit project zal in 2019 of 2020 op de Automotive Campus plaatsvinden.
  • CAPITAL heeft als doel een Europees kennisuitwisselings- en trainingsprogramma te bouwen op het gebied van intelligente transport systemen. Deelnemers zijn onder andere het Finse onderzoeksinstituut VTT, transportorganisatie IRU, Austriatech en het Britse ministerie van Transport.
  • MAVEN richt zich op onderzoek naar en het testen van geautomatiseerde voertuigen in het stedelijk verkeer. Meer specifiek wordt gekeken naar de interactie tussen geautomatiseerde voertuigen en verkeerslichten. Partners zijn onder andere TomTom, Hyundai, Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt en Greenwich.
  • C-TheDifference gaat om verdere ontwikkeling van intelligente transport systemen die zich in de praktijk al hebben bewezen. Systemen die gebruikt worden om verkeerslichten te beïnvloeden, worden in dit onderzoek verder geoptimaliseerd. Het project wordt uitgevoerd in Helmond en in Bordeaux (Frankrijk). De opgedane kennis wordt gedeeld met andere Europese steden. Naast Helmond en Bordeaux nemen onder andere TNO en Dynniq deel.

Meer informatie
www.drivenbyhelmond.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Helmond