Duurzame stroom opslaan in elektrische auto’s

Nederland grootste proeftuin ter wereld

Duurzame stroom uit zon en wind opslaan in elektrische auto’s zodat we deze later weer kunnen gebruiken en daar wereldwijd in voorop lopen. Daaraan werkt het Living Lab Smart Charging. Deze video legt kort uit hoe we van Nederland een groot Living Lab voor Smart Charging maken. Nederland kent een dagelijkse energievraag tussen 8 en 9 gigawatt. Met 1.000.000 elektrische auto’s in 2025 hebben we een opslagcapaciteit van zo’n 5 gigawatt. Zo komt de energietransitie ineens heel dichtbij. Via Smart Charging.

In maart sloot de gemeente Den Haag zich aan bij het Living Lab Smart Charging, deze week ondertekenden 62 gemeenten samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg een aanbesteding voor 2.500 laadpunten met Smart Charging. In de gemeente Utrecht speelt het project Lombok een belangrijke rol in vehicle-to-grid en vehicle-to-home en het bedrijf Jedlix past Smart Charging toe bij het slim laden voor berijders, via het laadabonnement. Het Living Lab Smart Charging voert gesprekken met zo’n 350 gemeenten voor de inbreng van de EVnetNL laadpalen in het Living Lab. Met de provincie Noord-Brabant en ’s-Hertogenbosch staat een belangrijk project op stapel. Ook met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA-e) worden vergaande gesprekken gevoerd. Net als met de gemeenten Rotterdam en Amsterdam – waarvan de laatste recent nog de E-Visionary Award won. Nederland is daarmee de grootste proeftuin ter wereld om duurzaam opgewekte stroom optimaal te benutten.

Wat is Smart Charging?
Er komt steeds meer duurzame stroom uit zon en wind. Die groei gaat zo hard dat we straks op bepaalde momenten zelfs meer aanbod van stroom hebben dan er vraag is. Om die overvloed ten volle te benutten, zullen we stroom op moeten slaan en op het beste moment gaan gebruiken. Dat kan het beste door de snel groeiende vloot van elektrische auto’s slim op te laden via Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is. De eerste ervaringen worden hier al mee opgedaan in Nederland.
Het Living Lab bundelt die ervaringen, onderzoeken en tests. Daarmee wordt de techniek geoptimaliseerd en gezorgd voor standaardisering waarmee alle marktpartijen kunnen gaan werken. Zo kan straks elke auto met elke laadpaal en elke laadpas duurzame stroom opslaan en afgeven. Zo benutten we optimaal de kracht van zon en wind.

Nederland loopt voorop
Nederland loopt wereldwijd voorop op het gebied van elektrisch rijden. Er rijden veel elektrische auto’s op de wegen. We hebben een goed ontwikkelde laadinfrastructuur en hebben internationaal de standaard gezet voor interoperabiliteit (met een pasje overal kunnen laden) en voor protocollen zoals OCPP (communicatie tussen laadpaal en backoffice). Nederlandse laadpalen worden wereldwijd verkocht. Hierdoor hebben we een uitstekende uitgangspositie om ook met Smart Charging de standaard te zetten. Het Living Lab Smart Charging is dus niet alleen goed voor een duurzamer Nederland maar ook voor banen en economische groei.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Living Lab Smart Charging

Duurzame stroom opslaan in elektrische auto’s | Infrasite

Duurzame stroom opslaan in elektrische auto’s

Nederland grootste proeftuin ter wereld

Duurzame stroom uit zon en wind opslaan in elektrische auto’s zodat we deze later weer kunnen gebruiken en daar wereldwijd in voorop lopen. Daaraan werkt het Living Lab Smart Charging. Deze video legt kort uit hoe we van Nederland een groot Living Lab voor Smart Charging maken. Nederland kent een dagelijkse energievraag tussen 8 en 9 gigawatt. Met 1.000.000 elektrische auto’s in 2025 hebben we een opslagcapaciteit van zo’n 5 gigawatt. Zo komt de energietransitie ineens heel dichtbij. Via Smart Charging.

In maart sloot de gemeente Den Haag zich aan bij het Living Lab Smart Charging, deze week ondertekenden 62 gemeenten samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg een aanbesteding voor 2.500 laadpunten met Smart Charging. In de gemeente Utrecht speelt het project Lombok een belangrijke rol in vehicle-to-grid en vehicle-to-home en het bedrijf Jedlix past Smart Charging toe bij het slim laden voor berijders, via het laadabonnement. Het Living Lab Smart Charging voert gesprekken met zo’n 350 gemeenten voor de inbreng van de EVnetNL laadpalen in het Living Lab. Met de provincie Noord-Brabant en ’s-Hertogenbosch staat een belangrijk project op stapel. Ook met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA-e) worden vergaande gesprekken gevoerd. Net als met de gemeenten Rotterdam en Amsterdam – waarvan de laatste recent nog de E-Visionary Award won. Nederland is daarmee de grootste proeftuin ter wereld om duurzaam opgewekte stroom optimaal te benutten.

Wat is Smart Charging?
Er komt steeds meer duurzame stroom uit zon en wind. Die groei gaat zo hard dat we straks op bepaalde momenten zelfs meer aanbod van stroom hebben dan er vraag is. Om die overvloed ten volle te benutten, zullen we stroom op moeten slaan en op het beste moment gaan gebruiken. Dat kan het beste door de snel groeiende vloot van elektrische auto’s slim op te laden via Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is. De eerste ervaringen worden hier al mee opgedaan in Nederland.
Het Living Lab bundelt die ervaringen, onderzoeken en tests. Daarmee wordt de techniek geoptimaliseerd en gezorgd voor standaardisering waarmee alle marktpartijen kunnen gaan werken. Zo kan straks elke auto met elke laadpaal en elke laadpas duurzame stroom opslaan en afgeven. Zo benutten we optimaal de kracht van zon en wind.

Nederland loopt voorop
Nederland loopt wereldwijd voorop op het gebied van elektrisch rijden. Er rijden veel elektrische auto’s op de wegen. We hebben een goed ontwikkelde laadinfrastructuur en hebben internationaal de standaard gezet voor interoperabiliteit (met een pasje overal kunnen laden) en voor protocollen zoals OCPP (communicatie tussen laadpaal en backoffice). Nederlandse laadpalen worden wereldwijd verkocht. Hierdoor hebben we een uitstekende uitgangspositie om ook met Smart Charging de standaard te zetten. Het Living Lab Smart Charging is dus niet alleen goed voor een duurzamer Nederland maar ook voor banen en economische groei.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Living Lab Smart Charging