Coöperatieve ITS Corridor gaat voor nauwe samenwerking met de markt

In een industrieel-historische setting kennis uitwisselen over innovatieve verkeersdiensten van de nabije toekomst.

Dat is wat ongeveer 40 vertegenwoordigers van marktpartijen en het projectteam ‘Coöperatieve ITS Corridor’ van Rijkswaterstaat op donderdag 7 juli 2016 deden tijdens een marktbijeenkomst van het project. Rijkswaterstaat trekt voor het specificeren van het project nauw op met de markt, in aanloop naar een definitieve uitrol.

De vrijblijvende marktbijeenkomst was de tweede die het project Coöperatieve ITS Corridor organiseerde. Rijkswaterstaat neemt met dit internationale project, samen met collega projectteams uit Duitsland en Oostenrijk, een eerste stap om zogenaamde coöperatieve verkeersdiensten in Nederland te introduceren. Bij coöperatieve verkeersdiensten staan voertuigen en systemen langs de kant van de weg, via een speciale wifiverbinding, permanent met elkaar in contact. Daardoor krijgen weggebruikers in de toekomst, in combinatie met handige apps, real time inzicht in verkeerssituaties op hun route.

Samen met de markt
Het ontwikkelen van de innovatieve diensten kan Rijkswaterstaat niet alleen. Projectleider Abraham Bot: ‘Samen met geïnteresseerde marktpartijen stellen we eerst de uitgangspunten en functionele specificaties voor de diensten in Nederland vast. Pas daarna wordt een uitvraag in de markt gezet om de diensten daadwerkelijk te ontwikkelen. Het is een samenwerking waarbij de marktpartijen vrijblijvend hun kennis met ons en met elkaar delen. Daardoor kunnen wij straks een goede aanbesteding voor degelijke, goed werkende diensten of producten in de markt zetten.’

Waardevolle informatie
De tweede marktbijeenkomst vond plaats in het industriële erfgoed van DeFabrique in Utrecht. Het projectteam ging in verschillende workshops met de aanwezige vertegenwoordigers van marktpartijen in gesprek over een aantal nog openstaande inhoudelijke onderwerpen uit de concept-specificaties. Het leverde levendige discussies én vooral veel waardevolle informatie voor het projectteam op. Tijdens de evaluatie bleek wel dat de marktpartijen met name organisatorisch nog veel uitdagingen zien. Technisch zijn alle partijen er nagenoeg klaar voor, maar om gezamenlijk een integrale roll-out mogelijk te maken, moet er nog wel wat gebeuren. De aanwezige marktpartijen gaven aan graag nog met Rijkswaterstaat mee te willen denken over de inkoopstrategie, roll-out en integratie.

Volgende fase
De periode tot medio 2017 staat voor het project in het teken van 4 verschillende tests. Die vinden plaats op diverse snelwegtrajecten (A16, A58 en A67) die onderdeel uitmaken van het Nederlandse deel van de ‘corridor’. Abraham Bot: ‘Met deze zogenaamde pre-deployments verzamelt Rijkswaterstaat de noodzakelijke input voor het afronden van de specificaties. Daarnaast moeten de pre-deployments inzicht geven in de haalbaarheid, randvoorwaarden en de kosten voor een grootschalige uitrol van de ontwikkelde technologie in Nederland. In 2017 willen we de diensten uiteindelijk aanbesteden.

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op de website Coöperatieve ITS Corridor

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat