Eerste stap naar Europese standaard coöperatief rijden

GCDC test interactie tussen infrastructuur en de verschillende voertuigen uit verschillende landen op openbare weg

Op 28 en 29 mei zet het project i-GAME met de Grand Cooperative Driving Challenge 2016 (GCDC 2016) in Helmond de eerste stappen naar de Europese communicatie- en interactiestandaardisatie voor geautomatiseerd rijden. GCDC 2016 is een internationale wedstrijd in coöperatief rijden, waarbij het automatiseren van een voertuig (zelfrijdend maken) en de interactie en communicatie tussen infrastructuur en voertuigen (van verschillende merken en types) onderling gecombineerd wordt. Op de A270 tussen Helmond en Eindhoven nemen tien studententeams uit Zweden, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Letland en Nederland het tegen elkaar op in verschillende verkeersscenario’s zoals automatisch ritsen, het plaatsmaken voor hulpvoertuigen en het automatisch afslaan op een kruispunt. Complexe situaties die we kennen in het dagelijks verkeer, waarbij de interactie tussen voertuigen centraal staat. Door te werken aan oplossingen wordt een belangrijke stap gezet in de coöperatieve automatisering van voertuigen met als doel het verkeer veiliger, schoner en efficiënter te maken. De GCDC 2016 maakt deel uit van een integraal plan om de Brainport-regio en Nederland te versterken op het gebied van coöperatief geautomatiseerd rijden.

De GCDC 2016 is onderdeel van het internationale i-GAME (Interoperable GCDC AutoMation Experience) project, gesteund vanuit de Europese Commissie. Het i-GAME project is een combinatie van onderzoek én demonstratie van interoperabele uitwisseling van berichten (communicatie tussen voertuigen onderling en met de infrastructuur) op een gestandaardiseerde wijze, door toegepast onderzoek. Zie ook www.gcdc.net

In i-GAME werken TNO, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), het Zweedse Viktoria en het Spaanse IDIADA samen aan het versnellen van de ontwikkelingen van coöperatief en autonoom rijden en het standaardiseren van communicatiemiddelen en –kanalen. Op 14 april jl. maakten de transportministers van de 28 Europese lidstaten in de ‘Declaration of Amsterdam’ afspraken over stappen en regels die nodig zijn voor de ontwikkeling van zelfrijdende technologie in Europa.

Internationale standaardistatie
Om coöperatieve automatisering veilig te kunnen toepassen op Europese wegen met communicatiemiddelen, -protocollen en -kanalen is afstemming nodig tussen de verschillende fabrikanten van apparatuur en voertuigen. “De interacties moeten op Europees niveau worden afgestemd. Een andere belangrijke uitdaging is de robuustheid van de voertuigsystemen onder alle omstandigheden ongeacht het voertuigmerk of de weg waarop het voertuig zich bevindt. Dus in hoeverre een systeem of een applicatie gevoelig is voor storingen van buitenaf. Dit zijn nu precies de dingen die we testen bij de GCDC 2016 in de bijzondere vorm van een competitie met samenwerking als uitgangspunt”, aldus Bastiaan Krosse, programmamanager Automated Driving bij TNO.

Wedstrijd coöperatief rijden op openbare weg
“De studententeams worden beoordeeld op teamwork, onderlinge communicatie en de prestaties in de verschillende scenario’s. Er is bewust gekozen voor testen op de openbare weg A270. Onderzoekers testen veelal in een eigen testomgeving met eigen auto’s, maar op de openbare weg weet je pas echt of iets werkt; als de interactie met andere auto’s en het wegdek er is”, aldus Bastiaan Krosse.

Nederland als Living Lab
Nederland loopt voorop in de ontwikkeling en het testen van coöperatief rijden omdat de mobiliteitsuitdagingen in Nederland van doorstroming, veiligheid en milieu-impact niet meer alleen opgelost kunnen worden door de aanleg van nieuwe wegen. Nederland heeft hier belang bij en heeft hiervoor een gunstig klimaat doordat bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen optrekken, een gezamenlijke doelstelling hebben en de wet- en regelgeving daarmee in lijn brengen. Bovendien zijn er in Nederland veel internationaal vooroplopende partijen in de hightech- en verkeersindustrie die met coöperatief rijden bezig zijn. “Dit geeft Nederland en de Brainport-regio een sterke positie in slimme mobiliteit en internationaal een sterke uitgangspositie”, volgens Paul van den Avoort, directeur Mobiliteit en Logistiek bij TNO.

Carlo van de Weijer, directeur van de Strategic Area Smart Mobility van de TU/e is trots dat GCDC dit jaar terugkeert: “We hosten de Olympische Spelen van het autonoom rijden in de achtertuin van de universiteit. De GCDC vindt plaats op de A270 tussen Eindhoven en Helmond. Een letterlijke proeftuin die de verbinding van de universiteit met de Automotive Campus laat zien.”

Op zaterdag 28 mei van 11.00 – 19.00 uur is de GCDC bij te wonen voor publiek en is er als belangrijk onderdeel van de Dutch Technology Week op de Automotive Campus in Helmond een speciale ‘Hightech Ontdekkingsroute’ met activiteiten voor jong en oud. De GCDC is op zondag 29 mei van 13.30 – 17.30 uur voor mobiliteitsexperts en wordt op maandag 30 mei afgesloten met een internationaal i-GAME congres op de TU Eindhoven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over mobiliteit in Europa op de website van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie EU2016nl

Over TNO
De 2.900 professionals van TNO zetten hun kennis en ervaring in om slimme oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Deze innovaties dragen bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van onze samenleving. Met bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland werkt TNO samen om de stedelijke bereikbaarheid te verbeteren en de doorstroming en het benutten van de wegcapaciteit te vergroten. Het levert meer comfort, veiligheid en brandstofbesparing op. Een volgende stap in het verminderen van emissies en het verbeteren van zuinigheid, doorstroming en veiligheid van het verkeer. Coöperatief en betaalbaar. Veilig, schoon en betrouwbaar. TNO is de verbindende factor in de samenwerking tussen bedrijven, wegbeheerders, kennisinstellingen en overheid.

Over TU/e
Technische Universiteit Eindhoven is een universiteit gespecialiseerd in engineering wetenschap en technologie. De universiteit komt met technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In het bijzonder op het gebied van gezondheid, energie en mobiliteit. Meer dan 200 wetenschappers dragen bij aan het meer productief en slimmer maken van mobiliteit en transport en aan voertuigen die slimmer, veiliger, schoner en zuiniger zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO