Nederland moet zich veel meer inspannen voor Rotterdam en Schiphol

Nederland moet zich grote inspanningen getroosten om de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol in de sterke mondiale economische competitie te versterken. Zij vormen mede de basis van onze welvaart. VNO-NCW bood woensdag 6 april 2016 een visie op de toekomst van de mainports ‘Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld’ aan Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aan. De ondernemingsorganisatie doet ook voorstellen om de toppositie van de mainports te bestendigen en uit te bouwen te midden van onder andere de razendsnelle ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

‘Onze mainports zijn een rijk, maar geen rustig bezit,’ zegt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. ‘Andere landen kopiëren onze mainportstrategie om hun strategische belangen te versterken, terwijl Nederland zijn mainports te veel als melkkoe ziet. Maar die koe moet wel melk blijven geven. Er liggen bovendien geweldige kansen, bijvoorbeeld voor een goede aansluiting op India en op grotere delen van China. Ook verduurzaming biedt een grote kans. Bedrijven en overheden moeten de handen ineenslaan. Gelukkig komt het kabinet binnenkort met een visie op de luchtvaart, die een grote stimulans kan betekenen voor onze mainports.’

VNO-NCW vindt dat de verschillende overheden de lasten (dividendbelasting, securitykosten, inspectiekosten, lokale lasten) voor onze mainports in lijn moeten brengen met die van onze concurrenten. Ook moet er extra geld komen om de bereikbaarheid van de mainports sterk te verbeteren. De capaciteit van mainports is ook een punt van aandacht. Woningbouwplannen moeten niet decentraal maar nationaal worden geregeld: het gaat om een nationale zaak. In Rotterdam moet een grote transitie worden uitgevoerd naar een duurzaam industrieel complex. Schiphol moet ruim baan krijgen voor het ‘hub’ verkeer, om de intercontinentale verbindingen veilig te stellen, die sterk bepalend zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

VNO-NCW wijst er op dat niet alleen de afhandeling van de stromen goederen en passagiers voor veel banen zorgt. Ook versterken de mainports het Nederlandse vestigingsklimaat. In Rotterdam staat dank zij de goede bereikbaarheid een mondiaal toonaangevend petrochemisch cluster. De aanwezigheid van Schiphol met zijn verbindingen met de hele wereld is een belangrijke reden dat Amsterdam een ‘hot spot’ is voor hoofdkantoren en financiële dienstverlening. ‘De mainports zijn te belangrijk voor de Nederlandse economie om sluipenderwijs te worden ondermijnd en links en rechts voorbij te worden gestreefd door concurrenten uit ambitieuze landen.’

Meer informatie
De brochure ‘Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld’ is te vinden op www.vno-ncw.nl/standpunten/mainports

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW