39 Miljoen voor logistieke sector

Met grote belangstelling tekenden EVO, TLN en het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 29 maart 2016 symbolisch een samenwerkingsovereenkomst ter waarde van € 39 miljoen voor de logistieke sector. Betrokken overheden en bedrijfsleven voeren gezamenlijk projecten uit die moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland.

Een deel van dit budget is een bijdrage in natura. Denk hierbij aan de inzet van mensen en uren van het bedrijfsleven. De bedoeling is dat bedrijven zelf profijt hebben van slimmere, goedkopere en/of duurzamere logistiek en dat er tegelijkertijd minder vrachtauto’s in de file staan. Dat is win-win, voor zowel de logistiek, duurzaamheid en leefomgeving en indirect ook voor de personenmobiliteit.

De inzet is dat er voor de betrokken private partijen steeds sprake is van een positieve businesscase. Het doel is dat de maatregelen leiden tot structurele logistieke aanpassingen bij de betrokken bedrijven, ook nadat ondersteuning vanuit Beter Benutten is beëindigd. De focus ligt daarbij op het slimmer organiseren van de logistiek. Denk hierbij aan het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken als:

  • Moeten vrachtauto’s per se in de ochtendspits de weg op?
  • Kan er door meer samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten meer lading worden gebundeld, zodat de beladingsgraad van vrachtwagens toeneemt?
  • Wat is er voor nodig om de binnenvaart of het spoor een aantrekkelijke alternatief te laten zijn voor weggebruik?
  • Welke slimme arrangementen zijn mogelijk voor meer efficiënte stadsdistributie, inclusief de bijbehorende retourstromen?

De motivatie van bedrijven om mee te doen is heel divers. Dat loopt uiteen van traditionele bedrijfseconomische doelen als omzet, rentabiliteit, kostenminimalisatie en klanttevredenheid, tot recentere thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. Voor logistieke projecten is er daarom geen sprake van standaardoplossingen voor betere bereikbaarheid. De uitvoering van de projecten loopt tot eind 2017. Daarna wordt de balans opgemaakt en gekeken welke resultaten er geboekt zijn middels een eindevaluatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Beter Benutten

39 Miljoen voor logistieke sector | Infrasite

39 Miljoen voor logistieke sector

Met grote belangstelling tekenden EVO, TLN en het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 29 maart 2016 symbolisch een samenwerkingsovereenkomst ter waarde van € 39 miljoen voor de logistieke sector. Betrokken overheden en bedrijfsleven voeren gezamenlijk projecten uit die moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland.

Een deel van dit budget is een bijdrage in natura. Denk hierbij aan de inzet van mensen en uren van het bedrijfsleven. De bedoeling is dat bedrijven zelf profijt hebben van slimmere, goedkopere en/of duurzamere logistiek en dat er tegelijkertijd minder vrachtauto’s in de file staan. Dat is win-win, voor zowel de logistiek, duurzaamheid en leefomgeving en indirect ook voor de personenmobiliteit.

De inzet is dat er voor de betrokken private partijen steeds sprake is van een positieve businesscase. Het doel is dat de maatregelen leiden tot structurele logistieke aanpassingen bij de betrokken bedrijven, ook nadat ondersteuning vanuit Beter Benutten is beëindigd. De focus ligt daarbij op het slimmer organiseren van de logistiek. Denk hierbij aan het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken als:

  • Moeten vrachtauto’s per se in de ochtendspits de weg op?
  • Kan er door meer samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten meer lading worden gebundeld, zodat de beladingsgraad van vrachtwagens toeneemt?
  • Wat is er voor nodig om de binnenvaart of het spoor een aantrekkelijke alternatief te laten zijn voor weggebruik?
  • Welke slimme arrangementen zijn mogelijk voor meer efficiënte stadsdistributie, inclusief de bijbehorende retourstromen?

De motivatie van bedrijven om mee te doen is heel divers. Dat loopt uiteen van traditionele bedrijfseconomische doelen als omzet, rentabiliteit, kostenminimalisatie en klanttevredenheid, tot recentere thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. Voor logistieke projecten is er daarom geen sprake van standaardoplossingen voor betere bereikbaarheid. De uitvoering van de projecten loopt tot eind 2017. Daarna wordt de balans opgemaakt en gekeken welke resultaten er geboekt zijn middels een eindevaluatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma Beter Benutten