Rijkswaterstaat en RDW gaan nauwer samenwerken

Rijkswaterstaat (RWS) en de RDW gaan nauwer samenwerken. Beide overheidsuitvoeringsorganisaties gaan kennis en data uitwisselen en efficiënter samenwerken op het gebied van ICT, mobiliteit- en voertuiginformatie en intelligente transportsystemen. Op 13 juni 2014 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de directeur van de RDW, Johan Hakkenberg, en de directeur-generaal Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers.

Ontwikkeling
Open data, cloud diensten, digitale communicatie internet en sensortechnologie ontwikkelen zich momenteel razendsnel. Ook schuiven technieken op het gebied van wegen en voertuigen steeds meer in elkaar. Daarmee ontstaat steeds meer digitale communicatie tussen auto’s en de weg. Het zal niet lang meer duren voordat elke nieuwe auto een eigen IP-adres heeft en draadloos communiceert met informatiesystemen langs de weg. De domeinen van RWS en de RDW beginnen elkaar dus steeds meer te raken. Rijkswaterstaat is in ons land verantwoordelijk voor de infrastructuur en de RDW voor veilig en schoon wegverkeer.

Samenwerking
In 2013 hebben RWS en de RDW al kansrijke onderwerpen voor samenwerking benoemd. Enkele actiepunten daarvan worden al in 2014 opgepakt, te weten:

  • betere benutting van de weg door het ontwikkelen;
  • testen van voertuig-wegkantcommunicatie;
  • het delen van data-informatie over weg-kenmerken;
  • samenwerking op Europees niveau.

De samenwerking zal tweejaarlijks worden geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)