Utrecht organiseert Europees mobiliteitscongres 2015

Het Europese platform voor mobiliteitsmanagement heeft Utrecht verkozen om het zogeheten ECOMM-congres 2015 te organiseren. Dat werd tijdens het jaarcongres in Florence bekend gemaakt. Het platform bestaat uit de ministeries die verantwoordelijk zijn voor mobiliteitsmanagement in hun land. Jaarlijks treffen zo’n 400 mobiliteitsdeskundigen elkaar op het ECOMM-congres.

Het congres in Utrecht wordt van 20 t/m 22 mei 2015 gehouden. Het thema zal dan zijn: ‘Mensen bewegen. De gebruiker als de sleutel tot gedragsverandering’ (‘Moving People. Users as the key to behaviour change’). Tijdens het congres wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit over hoe mensen vervoerkeuzes maken en hoe (reizigers)gedrag te veranderen is. De verkiezing onderstreept de rol van Utrecht als Europese topregio.

Denken vanuit de reiziger

Utrecht is gekozen vanwege de reizigers- en bewonersgerichte aanpak van de betrokken overheden en vanwege de samenwerking met het bedrijfsleven. In de regio Midden-Nederland zijn dagelijks meer dan een miljoen reizigers onderweg. De overheden investeren in wegen, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en trein. Ook hebben zij veel aandacht voor de keuzes die mensen maken en de achtergronden van die keuzes. In de regio Midden-Nederland wordt hierbij onder andere samengewerkt met het bedrijfsleven, bewoners en rezigers. Voorbeelden zijn het stimuleren van elektrisch vervoer, thuiswerken, spitsmijden, goedkope OV-kaarten voor werknemers, fietsplannen. Dat gebeurt vanuit het idee dat ook het thema van het congres is: je bereikt meer als je meer denkt vanuit de gedachten van de reiziger – of die nu per auto, bus, trein, fiets of te voet reist.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bestuur Regio Utrecht (BRU)