Siemens presenteert Visie 2020

Siemens AG zal zich in de toekomst positioneren rond elektrificatie, automatisering en digitalisering. Binnen deze waardeketens heeft Siemens verschillende groeivelden geïdentificeerd, waarin het concern voor zichzelf het grootste langetermijn-potentieel ziet. Op die groeivelden richt de onderneming haar middelen-allocatie en heeft daarvoor concrete maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren de overname van het grootste deel van de energietak van Rolls-Royce. Ook wordt er gewerkt aan een beursgang van de audiologie-business. Siemens zal de organisatie bovendien platter en klantgeoriënteerder maken. Dat is Siemens – Visie 2020.

„Onze Visie 2020 richt zich op de langetermijn-perspectieven van onze onderneming met betrekking tot de waardeketens van moderne elektrificatie en automatisering. Met de uitbreiding van de aandelengeoriënteerde participatie van medewerkers in het succes van onze onderneming creëren we duurzame betrokkenheid bij Siemens”, aldus Joe Kaeser, voorzitter van het Siemens-concernbestuur.

De onderneming wil haar aandelenprogramma voor medewerkers die niet tot het senior management behoren, uitbreiden en het aantal aandeelhoudende medewerkers met een toename van ten minste 50 procent tot ruim boven de 200.000 laten stijgen.

Daartoe stelt Siemens jaarlijks een bedrag tot een maximum van EUR 400 miljoen beschikbaar, afhankelijk van het succes van de onderneming. Bovendien gaat binnenkort het reeds aangekondigde aandelenterugkoopprogramma tot EUR 4 miljard van start.

De toekomstige focus op elektrificatie, automatisering en digitalisering is het resultaat van een diepgaande en omvattende analyse waarmee in augustus 2013 werd begonnen. Siemens heeft daarbij de velden geïdentificeerd waarop zij in de toekomst met haar producten en haar unieke technologische know-how een duurzame groei en een grote winstgevendheid kan realiseren.

Op het gebied van elektrificatie en automatisering neemt Siemens in tal van markten nu al de nummer 1-positie in. Tot de groeivelden binnen deze gebieden behoren de markten voor kleine gasturbines en offshore windturbines, die profiteren van de stijgende vraag naar betrouwbare en duurzame stroomvoorziening. De procesindustrie biedt Siemens aantrekkelijke mogelijkheden om zichzelf op deze markt, bijvoorbeeld met haar oplossingen op het gebied van automatisering en aandrijving, nog sterker te positioneren. Ook de markt voor de winning van onconventionele olie en gas biedt voor Siemens een aantrekkelijk groeipotentieel.

Daarnaast wil Siemens het potentieel van de toenemende digitalisering volledig benutten, niet alleen voor wat de productie betreft. De Digital Factory maakt dankzij software en simulatie aanzienlijk snellere en efficiëntere productontwikkelingen mogelijk. Datagedreven services, software en IT-oplossingen zijn van doorslaggevende betekenis, doordat ze van grote invloed zijn op alle toekomstige groeivelden van Siemens.

Om in deze groeivelden het marktpotentieel ten volle te kunnen benutten, wijzigt Siemens haar organisatiestructuur. Ten behoeve van de herinrichting van de organisatiestructuur zullen met ingang van 1 oktober 2014 de sectoren worden afgeschaft en zullen de activiteiten in negen – in plaats van de huidige zestien – divisies worden gebundeld. Daarnaast zullen de Healthcare-activiteiten in de toekomst zelfstandig worden geleid. Als gevolg hiervan kunnen regionale organisatiestructuren aan de eisen van de zorgmarkt aangepast worden en hoeven zij niet meer overeen te komen met de matrix van de concernorganisatie. Hierdoor krijgt Healthcare meer flexibiliteit op de markt voor medische techniek, die fundamenteel aan het veranderen is en die gekenmerkt wordt door paradigma verschuivingen. In het kader van de nieuwe positionering wil Siemens op termijn ook haar audiologie-activiteiten naar de beurs brengen.

Door de divisies te bundelen en de sectoren op te heffen, zal bureaucratie worden verminderd, zullen kosten worden bespaard en beslissingen binnen de onderneming worden versneld. Tevens zullen de overkoepelende functies van de onderneming zoals Human Resources en Communicatie in de toekomst gestroomlijnd en centraal aangestuurd worden. Deze maatregelen zullen in totaal een extra productiviteit van circa een miljard euro genereren. Het volledige effect van alle maatregelen zal tegen het einde van boekjaar 2016 zijn bereikt. Om de kostenontwikkeling duurzaam te optimaliseren, heeft de onderneming zich een nieuw doel gesteld met betrekking tot de totale kosten van de productiviteit. Deze zal vanaf het boekjaar 2015 jaarlijks drie tot vijf procent bedragen.

De divisies ontvangen vanaf boekjaar 2015 als doelstelling een bandbreedte voor wat betreft de winstmarge exclusief de acquisitie-gerelateerde afschrijvingen op immateriële vermogenswaarden). Deze bandbreedtes zijn gebaseerd op de resultaten van de belangrijkste concurrenten in de betreffende divisie.

Dit bericht is een vertaling. De originele berichtgeving vindt u hier.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.