Minister Verhagen lanceert AutomotiveNL in Helmond

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft dinsdag 24 januari het startschot gegeven voor AutomotiveNL. De minister deed dat tijdens een feestelijke bijeenkomst op de AutomotiveCampusNL in Helmond met betrokkenen uit de sector. De nieuwe organisatie gaat de Nederlandse automotive sector (inter)nationaal verder op de kaart zetten. De sector maakt deel uit van de topsector High Tech Systemen en Materialen, een van de pijlers van het nationale innovatiebeleid. De minister prees de automotive sector die als geen ander laat zien hoe je kennis, apparatuur, risico’s en geld met elkaar deelt waardoor jaar in jaar uit vernieuwende producten en diensten op de markt worden gebracht die vraagstukken rond files en uitstoot van broeikasgassen helpen oplossen.

Paul Krieckaert, directeur van AutomotiveNL, gaf tijdens de bijeenkomst aan dat het doel van de automotive sector is de omzet te laten stijgen van 17 naar 24 miljard (30%) en de werkgelegenheid van 45.000 naar 55.000 banen (20%) in 2020. Om dit te bereiken is volgens Krieckaert een jaarlijkse investering in R&D van 250 miljoen vereist. Hij gaf aan dat de sector zelf voor 2012 al 65 miljoen euro heeft toegezegd. Om de beoogde omzetstijging in 2020 te realiseren zou de investering vanuit de industrie volgens de directeur echter 125 miljoen per jaar moeten worden. Van de minister vraagt hij eenzelfde bijdrage.

De door de sector gekozen focusgebieden voor groei en innovatie zijn smart mobility en future powertrain. Smart mobility gaat over het vertalen van verkeersinformatie op een slimme manier naar acties in of van het voertuig om energieverbruik en filevorming te verminderen. Future powertrain richt zich onder meer op het zuiniger maken van verbrandingsmotoren, het lichter maken van voertuigen en het gebruik van alternatieve energiebronnen (zoals bijvoorbeeld elektrisch rijden) om het verbruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Aan minister Verhagen werden tijdens de lancering op de AutomotiveCampusNL in Helmond een aantal van dergelijke innovaties getoond.

Krachtenbundeling

Doel van AutomotiveNL is met de industrie, kennisinstellingen en overheid de (internationale) positie van de sector verder te versterken en jaarlijks omzetgroei te creëren. Marktkansen liggen er met name op het gebied van schoon en slim vervoer. Samenwerking tussen industrie, onderwijs en overheid leidde de afgelopen jaren al tot een voorsprong van Nederland op het gebied van slimme voertuigtechnologie en technieken om (vracht)automotoren efficiënter te maken. Door middel van gezamenlijke projecten in o.a. elektrisch rijden, doorstroom van verkeer door coöperatief rijden, ontwikkeling van schone motoren en de opzet van een unieke testomgeving kreeg de Nederlandse innovatiekracht de afgelopen jaren al internationale erkenning. Tevens werd een doorlopende leerlijn in automotive onderwijs van mbo tot en met universiteit op poten gezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: AutomotiveNL