IVW en Coca-Cola sluiten convenant over veilig en duurzaam transport

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en Coca-Cola Enterprises hebben op 25 november een convenant afgesloten. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van de naleving van de wet- en regelgeving en het verminderen van de toezichtlast. Hiermee streven de organisaties naar optimale naleving van wet- en regelgeving en daarmee naar optimale veiligheid en duurzaamheid. Coca-Cola is de eerste multinational met zowel eigen vrachtverkeer als transport in opdracht waarmee de inspectie een convenant afsluit.

Met dit convenant spreekt de inspectie met Coca-Cola af dat het bedrijf niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor naleving voor het eigen vervoer, maar ook bij de inzet van andere vervoerders. Daarom hebben de IVW en Coca-Cola afgesproken dat het bedrijf vanaf 2014 alleen nog vervoersopdrachten verstrekt aan ondernemingen die kunnen aantonen dat wet- en regelgeving systematisch wordt nageleefd. Ondernemingen kunnen dit aantonen met een goed werkend intern beheersingssysteem dat deel uitmaakt van een kwaliteitsmanagmentsysteem. Een andere mogelijkheid is dat zij zelf een handhavingsconvenant met de inspectie hebben afgesloten.

Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Hierbij is het belangrijkste dat de top van het bedrijf aantoonbaar en intrinsiek gemotiveerd is om de risico’s te beheersen en dit uitstraalt naar de medewerkers. Deze bevlogenheid en motivatie moet bij de medewerkers terug te vinden zijn. Verder moeten de beheersmaatregelen voor veiligheid, kwaliteit en interne controle goed zijn en de resultaten bij eerdere inspecties op orde. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de inspectie afspraken over hoe zij toezicht houdt. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de IVW de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen, de borging om de wet- en regelgeving na te leven en de minimalisering van de risico’s.

De IVW wil met het afsluiten van convenanten bedrijven tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering stimuleren en het terugdringen van risico’s bevorderen, terwijl de inspectie zich meer kan richten op vervoerders die een laag nalevingniveau hebben.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)