Nominaties Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2012 bekend

Vorige week is vastgesteld welke vijf projecten genomineerd zijn voor de Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2012. Dit zijn De Groene Hoeve, Duurzame Mobiliteit Stichtse Rijnlanden, Tuinpark Laakzijde, Schone Zorg en Wijkgroenplan Zuid. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht op 2 januari 2012 wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van deze prijs.

Begin 2011 is voor de eerste keer de Utrechtse Duurzaamheidsprijs uitgereikt. De provincie Utrecht heeft deze wisseltrofee in het leven geroepen om belangrijke voorbeelden van duurzaamheidprojecten onder de aandacht te brengen. De prijs van de provincie Utrecht wisselt vanaf 2011 elk jaar van eigenaar. In 2011 is de prijs gewonnen door Lekker Utregs.

Genomineerde projecten

De Groene Hoeve

Dit project is ingediend door Vides Transformatie & Ontwikkeling. Bij De Groene Hoeve gaat het om transformatie van een boerenbedrijf naar een duurzame woonhoeve voor vitale lokale senioren (12 geschakelde woningen) met aanvullende voorzieningen (theetuin, educatief wandelpad, moestuin, keramiekatelier).

Duurzame mobiliteit Stichtse Rijnlanden

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal het leasecontract van het wagenpark opnieuw aanbesteden en wil daarbij dat het nieuwe wagenpark gaat bestaan uit voertuigen die rijden op groen gas, dat door het waterschap zelf wordt geproduceerd. Tevens zal het geproduceerde gas ook bij reguliere tankstations in het beheersgebied worden aangeboden en zullen meer tankpunten in de regio ontstaan.

Tuinpark Laakzijde

Dit project is ingediend door bewoners en de omgeving van de wijk Laakzijde in Amersfoort-Vathorst.

Doel van het project is het zorgen voor de mogelijkheid dichtbij de natuur te komen door het telen en oogsten van groenten, fruit en bloemen en kruiden; het zorgen voor grotere sociale samenhang in de wijk die pas acht jaar jong is en dit heel hard nodig heeft; het zorgen voor ontspanning, recreatie en onthaasting en het geven van een impuls aan initiatieven die voortvloeien uit de betrokkenheid bij natuur en het telen van zuiver voedsel.

Schone zorg

In dit project, ingediend door de Hogeschool Utrecht, draait het om energiebesparing in de zorg, waarbij gekeken wordt vanuit zowel een systeembenadering om energie te besparen, maar er ook oog is voor (voorwaarden voor) gedragsverandering.

Wijkgroenplan Zuid

Wijkgroenplan Zuid is een project uit het meerjaren groenprogramma van de Gemeente Utrecht. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. De gemeente werkt via het meerjaren groenprogramma aan het realiseren van een robuuste stedelijke groenstructuur voor de stad. Het buurtgroen wordt aangepakt door voor elke wijk een wijkgroenplan te maken. Binnen de wijkgroenplannen maken wijkbewoners volop gebruik van de mogelijkheden om de groenvoorzieningen in hun woonomgeving uit te breiden of te verbeteren.

Hoe wordt bepaald wie de winnaar is?

Alle ingediende projecten moeten voldoen aan de missie en doelen van Utrecht2040 en moeten plaats vinden binnen de grenzen van de provincie Utrecht. De jury bepaalt uiteindelijk bij welk van de vijf genomineerde projecten de duurzaamheidsgedachte van People, Planet & Profit het beste tot zijn recht komt en daarom de winnaar is van de Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2012. Deze prijs zal uitgereikt worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht op 2 januari 2012.

Jury

De jury van de Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2012 bestaat uit voorzitter Herman Wijffels (USI), Hermien Hendrikx (ROC Midden Nelderland), Bouwe Taverne (Rabobank Nederland), Klaas Strijbis (Movares) en Roland Pereboom (Milieucentrum Utrecht en winnaar Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2011).

Meer informatie

Op www.utrecht2040.nl vindt u het laatste nieuws en actualiteiten over Utrecht2040 en de Duurzaamheidsprijs 2012. Ook kunt u terecht op de speciale LinkedIn-groep van Utrecht2040 of op Twitter (www.twitter.com/utrecht2040).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht