Grote belangstelling voor Spitsvrij

In korte tijd hebben bijna 4000 automobilisten zich aangemeld voor Spitsvrij, het spitsmijden project in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen vandaag bekend gemaakt bij de officiële start van Spitsvrij. Tijdens de officiële start werd tevens een innovatieve nieuwe dienst gepresenteerd, de multimodale reisplanner. Spitsvrij is gericht op een betere verkeersdoorstroming op de hoofdwegen A1/A27/A28. Een ander doel is een betere bereikbaarheid van werkkernen in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum.

Bijzonder is dat Spitsvrij niet alleen via een beloning maar ook via informatiediensten een ander reisgedrag wil bevorderen. Zo beschikken deelnemers over een multimodale reisplanner die vervoeradvies voor auto, OV en fiets combineert. De reisplanner is zowel op de website als op een Smartphone te raadplegen. De deelnemers kunnen onderweg via alerts advies krijgen bij bijvoorbeeld files.

“Bouwen aan nieuwe infrastructuur is en blijft nodig. Maar we gaan het er niet mee redden. Want de mobiliteit groeit dóór. Vooral in de Randstad. Daarom is het ook nodig dat we onze bestaande infrastructuur beter en slimmer benutten. Bijvoorbeeld door de nzet van mobiliteitsprojecten als Spitsvrij. Uit ervaring weten we dat dit soort projecten n staat zijn om mensen ‘uit hun oude groef’ te halen, zonder ingewikkelde regelgeving en zonder vermaningen. Als de reiziger zelf ervaart wat de voordelen zijn van een ander reisgedrag, dan is dat veel overtuigender. Daarom zet ik samen met regio’s en bedrijven mijn schouders onder mobiliteitsprojecten zoals hier in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum”, aldus minister Schultz van Haegen.

Er kunnen maximaal 5000 mensen aan Spitsvrij meedoen. Dat aantal is in korte tijd al bijna gehaald, de publiekscampagne voor de werving ging eind augustus van start. Het project loopt tot eind volgend jaar. Voordat met de werving van deelnemers is begonnen, zijn werkgevers in de regio benaderd om mee te doen aan Spitsvrij.

“Een goede bereikbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en bedrijfsleven. Het is een goede zaak dat werkgevers in de regio Utrecht op zo’n grote schaal Spitsvrij steunen. Op dit moment doen al zestig werkgevers mee. Ik verwacht dat we daarmee ook een duurzame gedragsverandering bij automobilisten realiseren doordat werkgevers het werken op andere tijden en locaties mogelijk maken,” stelt gedeputeerde Remco Van Lunteren van de provincie Utrecht.

De deelnemers krijgen een maandelijks mobiliteitsbudget. De hoogte van het budget is gebaseerd op het aantal keren per week dat een deelnemer in de spits rijdt en de afstand die de deelnemer per keer aflegt voorafgaand aan de start van het project (op basis van een nulmeting). Dat betekent dat een deelnemer tussen de 60 en 120 euro per maand zou kunnen verdienen als hij geen enkele keer meer in de spits rijdt. Dat zal niet zo snel gebeuren. De verwachting is dat deelnemers deels nog wel in de spits rijden en deels voor de alternatieven kiezen. Zoals een dag thuiswerken, een aantal keren eerder of later vertrekken of carpoolen. De verwachting is dat het beloningsbedrag van deelnemers daarmee ergens tussen de 30 en 90 euro per maand zal liggen.

Spitsvrij komt voort uit het Regionaal Koepelconvenant Mobiliteitsmanagement dat een groot aantal ondernemers- en overheidsorganisaties uit de regio vorig jaar heeft getekend. Spitsvrij is tevens een van de regionale mobiliteitsprojecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Provincie Utrecht is namens alle partijen opdrachtgever voor Spitsvrij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht