IJsselsprinter Zevenaar – Arnhem niet haalbaar

marktpotentie te gering, investeringen te hoog

De stadsregio Arnhem Nijmegen heeft in overleg met verschillende partijen onderzocht of de realisatie van een HOV-busverbinding tussen Zevenaar en Arnhem haalbaar is. Hieruit blijkt dat deze IJsselsprinter tussen Zevenaar en Arnhem via de A12 op korte termijn niet haalbaar is. De marktpotentie is te gering en de investeringen zijn te hoog.

Onderzoek
De IJsselsprinter zou een toekomstige Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-) busverbinding worden tussen Zevenaar (P+R bij A12/A18), Duiven, Westervoort, Rheden (de Beemd) en Arnhem (Presikhaaf/IJsseloord) langs de A12. De stadsregio heeft samen met de gemeenten Montferland, Zevenaar, Duiven, Westervoort en Arnhem, de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Novio onderzocht of de aanleg van deze HOV-verbinding haalbaar is. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijke route, de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur, de ligging van de P+R-terreinen en de marktpotentie van de IJsselsprinter.

Conclusie
Conclusies zijn dat een IJsselsprinter tussen Zevenaar en Arnhem via de A12 gekoppeld aan de realisatie van 1 of meerdere P+R-terreinen op korte termijn niet haalbaar is.

De marktpotentie is te gering, en de investeringen voor de aanleg van P+R terreinen en het geschikt maken van de vluchtstrook langs de A12 voor de bus zijn te hoog. Uit het onderzoek blijkt wel dat veel reizigers pendelen tussen Achterhoek/Liemers en Arnhem. Op de A12 tussen Zevenaar en Velperbroek staan vaak files en hoogstwaarschijnlijk blijven deze files in de toekomst bestaan. De stadsregio gaat in overleg met de vervoerder die het openbaar vervoer in de stadsregio van 2013 tot 2023 gaat verzorgen een verbeterplan voor dit traject opstellen.

De stadsregio werkt hard aan de ontwikkeling van een netwerk van HOV-lijnen, zodat de hele stadsregio goed bereikbaar blijft. De plannen voor de IJsselsprinter maken onderdeel uit van de plannen voor het HOV-netwerk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)