Deltaplan Duurzaam Vervoer: Hans van Leeuwen geeft startschot

DGMR en Movinnio gaan zorgen voor integrale visie en invoering

Verrassend genoeg is er nog steeds geen samenhangende visie op duurzaam vervoer. Ondanks de vele mooie woorden van een steeds armlastigere overheid en de vele initiatieven die dan ook resulteren in hagelschieten. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan een ‘richtpunt’ maar met de beste bedoelingen. Daarom neemt Hans van Leeuwen, directeur van DGMR als trekker van het kernteam, de leiding om te komen tot zo’n integrale benadering. Het is een programma onder de paraplu van Stichting Movinnio. Het startschot wordt gegeven op woensdag 11 mei 2011 tijdens het DGMR/Movinnio-symposium ter gelegenheid van de opening van de nieuwe duurzame DGMR-vestiging in Den Haag.

Het doel van het programma is om door een kleine kerngroep een breed gedragen visie te formuleren. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met de verschillende deskundige organisaties. Uitdrukkelijk wordt hier gesteld dat de verschillende initiatieven niet overgenomen worden maar juist daar moet blijven waar het ligt of hoort.

Het onderwerp wordt breed aangepakt. Van fietsen, elektrisch rijden en Openbaar Vervoer tot vrachttransport over weg, in binnensteden en over water. Maar ook van de noodzaak van vervoer en ‘slim werken’ tot de leefbaarheid van de woonomgeving. De breedte geldt dus zowel voor vervoer als duurzaamheid.

Daarbij wordt, naast het formuleren van een lange(re) termijnvisie, gericht op de invoering van plannen die bijdragen aan de integrale visie, het richtpunt. Zo moeten investeringen ‘toekomstvast’ worden. En de investeringen moeten ook terugverdiend kunnen worden. Dat laatste is het zwakke punt bij een aantal eerdere initiatieven. Er werd veel gestudeerd en onderzoek gedaan maar de resultaten leidden zelden tot succesvolle toepassing. En dat is nodig om het bedrijfsleven mee te krijgen die uiteindelijk het werk moet doen.

Als eerste twee resultaten zijn voorzien de presentatie van een inventarisatie van de lopende initiatieven rond deze zomer en het breed publiceren van een 1e versie van de visie aan het eind van dit jaar.

DGMR Raadgevend Ingenieursbureau
DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten ter verbetering van de leef-, woon- en werkomgeving. Aspecten zijn gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. www.dgmr.nl

Stichting Movinnio
Movinnio is een jonge onafhankelijke stichting die innovaties in duurzame ketenmobiliteit bevordert door mensen bij elkaar te brengen en katalyseprojecten uit te voeren. www.movinnio.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movinnio