Herbenoeming voorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen J. Modder

Het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen stelt de Stadsregioraad voor om tijdens haar vergadering op 24 juni 2010 de heer Modder vanaf 16 september 2010 her te benoemen als voorzitter van de stadsregio. Een door de stadsregioraad ingestelde vertrouwenscommissie heeft hierover een positief advies uitgebracht. De vertrouwenscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten, was unaniem in haar advies. Wanneer de stadsregioraad donderdag het besluit overneemt, zal de heer Modder wederom voor 4 jaar de voorzittershamer van de regio hanteren.

Tijdens de vergadering van de toenmalige KAN-Raad van 10 juli 2002 is heer Modder als voorzitter van de stadsregio benoemd voor 4 jaar met ingang van 16 september 2002. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft de KAN-Raad zich op 22 juni 2006 uitgesproken over de herbenoeming van de heer Modder. Deze herbenoeming, ingegaan per 16 september 2006, was wederom voor de periode van 4 jaar.

In de vergadering van de Stadsregioraad van 25 februari 2010 heeft de toenmalig plaatsvervangend voorzitter, de heer Noordewier, een procedurevoorstel gedaan aan de Stadsregioraad om te komen tot een vertrouwenscommissie die een advies zou uitbrengen aan het College van Bestuur inzake een mogelijke herbenoeming van de heer Modder voor een derde periode als voorzitter van de stadsregio. De raad heeft met deze procedure ingestemd. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de dames Leppink (burgemeester Montferland) en Wobma (wethouder Westervoort) en de heren Van Nijnatten (raadslid Nijmegen), Wiggers (raadslid Arnhem), Heinrich (wethouder Renkum) en Noordewier (burgemeester Wijchen, voormalig lid College van Bestuur en commissievoorzitter) heeft op 17 juni haar vertrouwelijk advies aan het College van Bestuur uitgebracht.

De commissie heeft met verschillende mensen binnen de regio gesproken en ook met de heer Modder zelf. De commissie heeft unaniem een positief advies afgegeven ten aanzien van de herbenoeming van de heer Modder als voorzitter van de stadsregio voor de periode 16 september 2010 – 15 september 2014. Het College van Bestuur ondersteunt dit advies en stelt de Stadsregioraad voor, de heer Modder met ingang van 16 september 2010 voor een derde termijn van 4 jaar te benoemen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur (Stadsregioraad) en daarmee tevens als voorzitter van het Dagelijks Bestuur (College van Bestuur) van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)