Frans van den Boomen Ambassadeur Duurzame Logistiek

aandacht en draagvlak voor duurzame logistiek vergroten

Frans van den Boomen, Market Logistics Manager Outbound van Mars Nederland wordt op 6 april 2010 benoemd tot ambassadeur Duurzame Logistiek. Deze titel is geïntroduceerd door het programma Duurzame Logistiek van Connekt en geldt gedurende de looptijd van het programma, tot eind 2012. Het programma wil meer aandacht vestigen op de urgentie van en de kansen voor een duurzaam logistieke sector.

De titel ‘ambassadeur’ voor Frans van den Boomen volgt op zijn inspanningen binnen de logistieke sector. Hij liep vooraan in diverse duurzame ontwikkelingen, onder andere als initiatiefnemer van GREEN ORDER®: een methode om de impact van het bestelgedrag op het milieu voor het eerst meetbaar en zichtbaar te maken voor alle partners in de logistieke keten. Met zijn intrinsieke motivatie voor duurzaamheid weet hij anderen te inspireren: “Onze tijd vraagt om het door goede bedrijfsprestaties goed te doen voor milieu en de samenleving. Net als iedere andere sector liggen er ook voor de logistiek kansen om een duurzame basis voor onze toekomst te leggen. Via het programma Duurzame Logistiek kunnen we onze krachten bundelen met partijen die voorop lopen,” aldus Van den Boomen.

Als ambassadeur Duurzame Logistiek zal Frans van den Boomen bedrijven stimuleren om deel te nemen aan het programma Duurzame Logistiek, door bijvoorbeeld koploper te worden. Koplopers zijn bedrijven die zich aan de doelstelling van het programma verbinden: een minimale reductie van 20% van hun CO2-emissie vóór eind 2012 door optimalisatie van hun logistieke processen en daarmee verbetering van ketenprestaties en winstgevendheid. Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean & Green Award en na realisatie van het doel ook het Lean & Green Label.

De titel ‘ambassadeur’ is persoonsgebonden. Het programma Duurzame Logistiek wil in de komende tijd meer ambassadeurs aanstellen, om de aandacht en het draagvlak voor duurzame logistiek te vergroten.

Dit is een gezamenlijk persbericht van MARS Nederland en Duurzame Logistiek/Connekt.

Mars Nederland B.V is onderdeel van het in 1911 opgerichte familiebedrijf Mars, Incorporated. Mars Inc. is één van de grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen ter wereld met een jaaromzet van 28 miljard dollar. Mars Inc is actief in de chocoladesector met merken als MARS®, SNICKERS® en M&M’S®, in diervoeding (o.a. PEDIGREE®, WHISKAS®), in maaltijdproducten (o.a. SUZI WAN®, UNCLE BEN’S®) en kauwgum (o.a. Freedent). Wereldwijd telt het bedrijf 65.000 medewerkers, verspreid over 230 vestigingen in 68 landen. Zie ook: www.mars.com

Het programma Duurzame Logistiek wil een concrete en pragmatische bijdrage leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO2 hand in hand. Het programma ondersteunt 250 zogenaamde ‘koplopers’. Deze koplopers zijn bedrijven binnen de logistieke sector die zich willen verbinden aan de doelstelling van het programma om hun CO2 uitstoot in 2012 met 20% te hebben gereduceerd. Hierbij ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistieke bedrijfsvoering. Zie ook www.duurzamelogistiek.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt